Visualizzazione: predefinita | testo - traduzione | testo - commento | testo - facsimile | solo facsimile 

Trattato

1210 ottobre, <Arles>

I consoli di Arles, con l'assenso dell'arcivescovo Michele, accordano per 29 anni ai Genovesi protezione e sicurezza e un fondaco con propria giurisdizione.

Copia autentica del 1253, [C] Archivio di Stato di Genova, Vetustior, c. 92 r., da copia autentica in registro del 1229; copia autentica del 1267 [D], Ibidem, Settimo, c. 92 r., da C; copia semplice del 1301 [E], Biblioteca Universitaria di Genova, Liber A, ms. B.IX.2, c. 92 r., da D.

Nel margine esterno di D la seguente annotazione di Iacopo Doria: "Supra in LXXXVIa, supra in LXXXVIIIIa, infra in ista et CCVIIIIa.

C è così autenticata: "(S.T.) Ego magister Nicolaus de Sancto Laurentio, sacri palacii notarius, transcripsi et exemplificavi hec ut supra ab illis que Symon Donati notarius sumpsit ab auctenticis et originalibus ut supra in subscriptione sua continetur et per manus eiusdem Symonis in registro comunis scriptum est, nichil addito vel dempto nisi forte littera vel sillaba, titulo seu puncto plus minusve aut causa abreviationis seu protensionis litterarum, sententia in aliquo non mutata nec viciata, precepto tamen domini Henrici Confalonerii, potestatis Ianue, presentibus Rufino de Ast iudice et Oberto de Langasco, scriba comunis, millesimo ducentesimo quinquagesimo tercio, indictione XIa, die prima octubris, in quorum presentia statuit et laudavit quod hec eandem vim et forciam habeant cum original(ibus)".
D è così autenticata: "(S.T.) Ego Guibertus de Nervio, sacri Imperii notarius, transcripsi et exemplificavi ut supra de registro comunis Ianue exemplificato per magistrum Nicolaum de Sancto Laurentio notarium ab illis que Symon Donati notarius sumpsit ut supra in subscriptione sua continetur et hoc feci de mandato domini Guidoti de Rodobio, potestatis Ianue, nichil addito vel diminuto nisi forte littera, sillaba, titulo seu puncto causa abreviationis litterarum, presentibus Rubeo de Orto, magistro Alberto de Casali et Ianuino Osbergerio, scribis comunis, M°CC°LXVII°, indictione Xa, die VIII novembris".

Edd.: Liber iurium Reipublicae Genuensis, in Historiae Patriae Monumenta, VII, IX, Torino 1854-1857, VII, n. 501; I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/2, a cura di D. PUNCUH, Genova-Roma 1998 (Fonti per la storia della Liguria, IV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIII), n. 371.

Testo

Conventio Arelaten(sium).

(CP)

Quoniam ea que ad servandam pacem et concordiam statuuntur inter aliquas civitates vel provincias ad perpetue rei geste memoriam et ne veritas occultetur in scriptis debent redigi et sigillorum munimine roborari, nos consules et cives Arelatenses dignum censuimus ut pro reformanda Deo annuente in melius et perpetuo roboranda pace atque firma dilectione inter inclitam civitatem Ianuensem et nostram civitatem Arelatensem quedam ad honorem et utilitatem civium Ianuensium spectancia de novo in civitate Arelatensi statuamus, ipsa nunc et in antea fideliter servaturi, vobis igitur viris clarissimis et prudentibus consulibus et toti universitati civitatis inclite Ianuensis cum provida deliberatione significamus omnia que inferius continebuntur ad honorem vestrum spectancia, nos pro posse nostro perpetuo servaturos.

In primis itaque, anno Domini M°CC°X°, mense octobris, nos consules civitatis Arelatensis, scilicet Ugo Fulco, Willelmus Isnardi, Bertrandus Berengarii, Ugo Rapina, Bertrandus Gallardi, Bartholomeus de Burgonovo, Raimundus de Ucecia et Ugo Willelmus, pro nobis et pro omnibus successoribus nostris consulibus et pro tota universitate civitatis Arelatensis, decreto et auctoritate domini nostri M(ichaelis), per Dei gratiam Arelatensis archiepiscopi, interveniente, presentibus etiam consiliariis nostris iuratis, consilium et assensum prestantibus, tactis sacrosanctis evangeliis in manu Guillelmi de Stella, prioris Sancti Michaelis, ad nos a discretione vestra transmissi (a), iuramus pacem firmissimam vobis et inviolabilem observare dehinc usque ad XXVIIII annos. Capitula vero alia que vobis (b) servare iuramus sunt hec, videlicet quod nos et omnes cives nostri bona fide et sine omni malo ingenio semper servabimus, custodiemus et defendemus (c) omnes cives vestros et res eorumdem pro posse nostro et omnium amicorum nostrorum per mare, per terram, per flumina, per stagna et ubique terrarum. Item ad firmioris pacis et dilectionis vinculum indissolubile perpetuo roborandum concedimus vobis et donamus quod cives vestri possint habere fondegue in civitate nostra et consules de se ipsis per quos ipsi cives vestri de suis civibus conquerentes consequi possint de omnibus querelis que inter ipsos emerserint iusticiam et habere, excepta causa sanguinis et raptu et invasione et violenta dehonestatione mulieris. Preterea concedimus vobis quod vos habeatis plenariam iurisdictionem et districtum atque mandatum et omnem plenitudinem potestatis tanquam in vestre civitatis habitatoribus super prefatos consules, cives vestros a suis atque vestris concivibus electos, et super omnes alios cives vestros infra civitatem nostram habitantes, mercaturam ibidem vel quodlibet aliud negocium exercentes. Et etiam si navis aliqua vel galea seu lignum aliquod Ianuensium vel de districtu Ianuensi ad partes Arelaten(ses) aplicaverit, nos ipsam navem aut galeam seu quodlibet lignum Ianuensium cum rebus et personis pro toto posse nostro salvabimus et custodiemus. Predicta siquidem universa et singula cum iuramento, ut prelibatum est, nos vobis fideliter observaturos promittimus, hoc salvo quod vos versa vice nobis eandem pacem et custodiam simili modo promittatis et fideliter observetis et ad habundantiorem cautelam atque maiorem firmitatem super promissis nostris vobis habendam nos prenominati consules damus vobis nostros iuratos consiliarios et alios probos et honoratos cives Arelatenses subscriptos iuratores, scilicet Berengarium, iudicem, causidicum, B. Ferreoli, D. de Nemauso, R. de Farnaria, Po(ntium) Raimundi, Gaufredum Arlatani, Augerium causidicum, Pon(tium) Salvare, R. Iterii, R. Bonumfilium, U. de Toro, R. Garnerium, G. de Olivario, P. Croc, B. de Rosillano, P. Ramoardi, Tripolum, B. de Ucecia, Fulcaudum, P. Iterium, P. Boet, R. Bartholomeum, U. Durantum, R. Ruffum, Robaudum, Lambertum Faraudum, P. Bovet, Gaufridum Iterium, B. Aldemarium, G(aufridus) de Miramars, Motetum Vaquertam, B. Bonumfilium (d), U. de Ucecia, P. Constantinum, Bonifacium Astoaut, U. de Arenis, R. Alderium, Montelivum. Et nos omnes prenominati iuratores vobis venerabilibus consulibus et toti universitati Ianuen(si) super sancta evangelia iurando promittimus omnia supradicta vobis a nostris consulibus promissa nos fideliter observaturos et facturos eadem pro posse nostro ab omnibus nostris civibus et ab aliis quibus poterimus observari.

(S.T.) Ego Symon Donati notarius hoc exemplum ab autentico duobus sigillis plumbeis sigillato, in uno quorum erat ex una parte quedam sculptura archiepiscopalis, coronam in capite habentis, in manu sinistra tenens baculum pastoralem, cum dextra vero signans, cuius circumscriptio talis erat "S(IGILLUM) MICHAEL(IS) ARELATE(N)SIS ARCHIEP(ISCOP)I", ex alia vero erant littere tales "S(IGILLUM) S(AN)C(T)I TROPHIMI (e) IE(S)U CHR(IST)I DISCIPULI", in alio vero ex parte una erat quasi forma castri, cuius circumscriptio talis erat "Urbs Arelatensis est hostibus hostis et ensis", ex alia vero erat quasi forma leonis, cuius circumscriptio talis erat "Nobilis in primis dicis olet ira leonis". Sicut in eo vidi et legi per omnia transcripsi et exemplificavi, nichil in eo addito vel diminuto in litterarum oratione preter forte litteram vel sillabam, titulum seu punctum et hoc absque omni mutatione, corruptione vel diminutione dictionum ac sensus, ad quod corroborandum, iussu prescripti domini Iacobi de Balduino, Ianuensium potestatis, manu propria subscripsi, anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo vigesimo nono, indictione prima, mense augusti. Erat quoque in dicto autentico forma suprascripti medii alphabeti per quod videbatur ab alio instrumento divisum, licet in eo de alio instrumento vel divisione nulla mentio fiat.

(a) Corretto su transmissis

(b) segue espunto iurare

(c) bona - defendemus: om. C e D; in E aggiunto nel margine da Rolandino de Riccardo, sicuramente attraverso il registro del 1229

(d) Bonumfilium: in B in sopralinea

(e) Trophimi: corretto su Crophimi

Traduzione

Convenzione degli arlesiani.

(carta partita)

Poiché gli atti che devono assicurare la concordia e la pace tra le città o le province devono essere redatti e sigillati a perpetua memoria e affinché la verità non sia occultata, noi consoli e cittadini di Arles abbiamo ritenuto opportuno riformare in modo migliore e duraturo la pace e la concordia tra l'illustre città di Genova e la nostra città di Arles. Per tale motivo stabiliamo queste regole che erano, e che dovranno essere osservate, e rendiamo noto, mediante una precisa deliberazione, a voi illustrissimi consoli e alla comunità della città di Genova i precetti sotto indicati che noi, in vostro onore, rispetteremo perennemente all'interno del nostro territorio.

In primo luogo, nell'anno del Signore 1210, nel mese di ottobre, noi consoli di Arles, e cioè Ugo Fulco, Guglielmo Isnardi, Bertrando Berengario, Ugo Rapina, Bertrando Gallardi, Bartolomeo di Borgonuovo, Raimondo di Uzez e Ugo Guglielmo, per noi e per i consoli che subentreranno e per il comune della città di Arles, per decreto e sotto l'autorità di Michele, per grazia di Dio arcivescovo di Arles, essendo presenti anche i consiglieri giurati del comune che offrono suggerimenti e accordano il loro assenso a questo trattato, giuriamo l'accordo di pace indissolubile, toccando i sacrosanti vangeli, tenuti da Guglielmo di Stella, priore di San Michele, che ci sono stati da voi trasmessi, e vi assicuriamo di rispettarlo per 29 anni. Gli altri capitoli di pace che noi ci impegniamo a rispettare sono i seguenti, ovvero che noi e tutti i nostri cittadini ci impegnamo, in buona fede e senza inganno, a rispettare tutti i vostri cittadini e i loro beni in tutto il territorio della città e nei territori dei nostri amici, per terra o per mare, attraverso i fiumi e nei laghi e in ogni altro luogo. Inoltre, per rafforzare ulteriormente la pace e l'intesa tra le città, concediamo e doniamo a voi che i vostri cittadini abbiano la possibilità di istituire un fondaco nella nostra città e che i consoli su richiesta dei vostri stessi cittadini possano giudicare su tutte le controversie che emergeranno tra gli stessi, tranne quelle riguardanti i fatti di sangue, rapimento e violenza carnale nei confronti delle donne. Inoltre concediamo a voi la giurisdizione completa, ogni potere giudiziario e la piena potestà sui suddetti consoli, come la avete già sugli abitanti della città di Genova, sugli abitanti eletti da concittadini della vostra città e su tutti gli altri vostri cittadini che risiedono nella nostra città e che vi esercitano un'attività mercantile o altri negozi. E inoltre ci impegniamo a salvaguardare le navi, le galee o qualsiasi altra imbarcazione di genovesi o facenti parte del distretto genovese che eventualmente ormeggeranno nel porto di Arles, insieme al carico e persone che esse trasporteranno. Le clausole suddette saranno da noi rispettate fedelmente con un giuramento, come deve essere, sempre che anche voi, nello stesso modo, prestiate giuramento per sancire la pace e la concordia e vi impegnate a rispettare le decisioni prese. E per una più estesa cautela e per una maggiore forza, noi predetti consoli presentiamo a voi i nostri consiglieri giurati e alcuni cittadini stimati di Arles, sottoscrittori giuranti, e cioè Berengario, giudice e causidico, B. Ferreoli, D. di Nîmes, R. de Farnaria, Ponzio Raimundi, Gaufredo Arlatani, Augerio causidico, Ponzio Salvare, R. Iterio, R. Bonfiglio, U. di Thor, R. Garnerio, G. di Olivario, P. Croc, B. di Rosillano, P. Ramoardi, Tripolo, B. di Uzes, Fulcaudo, P. Iterio, P. Boet, R. Bartolomeo, U. Duranto, R. Ruffo, Robaudo, Lamberto Faraudo, P. Bovet, Gaufrido Iterio, B. Aldemario, Gaufrido di Miramar, Moteto Vaquertam, B. Bonfiglio, U. di Uzes, P. Constantino, Bonifacio Astoaut, U. de Arenis, R. Alderio, Montelivo. Noi tutti giuranti suddetti promettiamo a voi venerabili consoli e a tutta la comunità genovese, giurando sui santi vangeli, di osservare fedelmente gli accordi presi e assicuriamo che anche i nostri cittadini li rispettino nello stesso modo.

(Segno del notaio) Io Simone di Donato, notaio, <ho esemplato> questa copia dall'originale, munito di due sigilli plumbei, su uno dei quali vi era da una parte la figura di un arcivescovo che aveva sul capo una corona, teneva nella mano sinistra il bastone pastorale benedicendo con la destra la cui legenda era "X Sigillo di Michele arcivescovo di Arles" e sul l'altra faccia vi era la seguente scritta "X Sigillo di San Trofimo discepolo di Gesù Cristo"; nel secondo sigillo è raffigurato un edificio simile a una fortezza attorno al quale era scritto "La città di Arles è arma e nemica per i nemici" e sull'altro lato un leone attorno al quale era scritto "È noto che l'ira del leone è fra tutte la più nobile". Così come nell'originale ho visto e ho letto, ho trascritto e copiato integralmente, senza aver aggiunto o tolto nulla nella sostanza del testo tranne per caso una lettera o una sillaba, un titolo o un punto, per attribuire valore giuridico a ciò, per ordine del dominus Giacomo Baldovini, podestà di Genova, di mia mano ho sottoscritto nell'anno della natività del Signore 1229, indizione prima, nel mese di agosto. Vi era anche nel detto documento autentico la forma di un alfabeto, sopra riportato, di cui si vede solo la metà di ogni lettera attraverso il quale era separato da un altro documento, ma in questo non è fatta alcuna menzione di un altro documento o della divisione.

Commento

Le attestazioni della presenza di italiani nelle città della bassa valle del Rodano sono numerose per i secoli XII e XIII e si riferiscono quasi esclusivamente a spostamenti compiuti da operatori commerciali.
Com'è noto, grazie a una costante crescita economica, le città di Pisa e Genova sono i principali motori commerciali nel Mediterraneo occidentale e i contatti con le aree della bassa Provenza, favorendo un rapido ampliamento delle merci trafficate, contribuiscono attivamente al loro sviluppo. Le due città italiane approfittano soprattutto della crisi successoria apertasi dopo la morte del conte di Provenza Gerberto di Gevaudan nel 1110 per inserirsi all'interno dello scenario politico locale. Per tale motivo i conti di Provenza, titolo assunto all'inizio del secolo XII dalla famiglia dei conti di Barcellona, e i conti di Tolosa, che rivendicavano anch'essi il medesimo titolo in quanto signori di Saint-Gilles, coinvolgono nella lotta che li oppone fino alla metà del secolo successivo per il predominio della regione non solo le famiglie della grande aristocrazia provenzale, ma anche le grandi potenze straniere. Pisa e Genova, seguendo strategie diverse, si scontrano così sul piano militare e su quello più strettamente economico.
Grazie al suo aiuto militare, Genova ottiene dal conte di Tolosa Raimondo nel 1174 il monopolio del commercio nelle terre provenzali da lui controllate insieme alle corrispondenti esenzioni doganali e a una serie di diritti nei principali centri urbani situati lungo il litorale mediterraneo e in alcune città dell'entroterra. La città ligure si assicurava così la possibilità di disporre di un edificio adatto al commercio nel borgo di Saint-Gilles e di un quartiere ad Arles nella civitas o nel burgus, secondo le necessità dei mercanti residenti. Anche se la concreta attuazione delle disposizioni sancite dall'accordo del 1174 resta dubbia (essi rappresenterebbero verosimilmente il frutto di un'azzardata promessa fatta dal conte di Tolosa che richiedeva con urgenza un aiuto militare contro la dinastia catalano-aragonese dei conti di Provenza) la città di Genova assume, a partire dalla seconda metà del secolo XII, una netta preponderanza all'interno dello scenario politico ed economico della bassa Provenza.

Letto in un'ottica politica, il trattato del 1210 qui presentato conferma la capacità di Genova di crearsi spazi giurisidizionali autonomi all'interno delle città provenzali. Grazie all'accordo siglato con i magistrati locali, i genovesi possono disporre nella città di Arles di un fondaco (fondegue in civitate nostra), una rappresentanza ufficiale (consules de se ipsis) e un'ampia libertà giudiziaria (possint de omnibus querelis que inter ipsos emerserint iusticiam habere). Già a partire dall'inizio del secolo Genova aveva elaborato all'interno delle più importanti piazze commerciali della costa mediterranea una struttura istituzionale propria, che era sorta per tutelare e governare la comunità forestiera presente in tali centri in modo stabile o occasionalmente. In questo caso la minoranza dei genovesi si organizza attorno ai consoli, ai quali compete l'amministrazione della giustizia dei connazionali tranne i casi più gravi, come l'omicidio e le violenze carnali, che sono giudicati in base al diritto locale. A questi primi incarichi si aggiungono rapidamente (sono espliciti, per esempio, nella ratifica dell'accordo in questione da parte dei consoli di Genova qualche anno dopo) altri compiti, tutti mirati a tutelare, soprattutto dopo la morte dei mercanti, i beni che i membri della comunità forestiera disponevano all'estero.
Se Genova esporta perciò con relativa facilità una struttura istituzionale capace di assicurare ai propri cittadini un trattamento giuridico privilegiato nella città straniera, essa veicola però anche nei suoi spostamenti una particolare coscienza politica. Anche se la diffusione di istituti, come il consolato o il notariato pubblico, o l'impiego di un vocabolario romanizzante sempre più preciso, ricalcati apparentemente sul modello italiano, non possono più essere spiegati unicamente con la presenza di mercanti forestieri nelle convenzioni stipulate tra le città italiane e quelle provenzali, resta indubbio che i contatti tra le diverse città contribuiscono a stimolare un particolare interesse nelle élites locali per le sperimentazioni politiche attuate nelle città del regno d'Italia.
Innanzitutto nel trattato del 1210 sono le istituzioni comunali della città a trattare con i rappresentanti della città ligure. Le antiche autorità cittadine, le grandi famiglie aristocratiche e l'arcivescovo, sono presenti in qualità di illustri testimoni. L'arcivescovo Michele, presente nel momento della ratifica, è citato in qualità di soggetto passivo - il redattore afferma che il trattato è firmato sotto il decretum et auctoritatem del prelato - quasi spogliato della sua originaria autorità, ancora ben visibile nei trattati politico-commerciali siglati nel secolo precedente (vedi trattato del 1155). La posizione eminente è assunta nel trattato in questione dalle magistrature cittadine, consoli e consiglieri, in rappresentanza della cittadinanza, capacità che dimostra la facoltà del comune di Arles a trattare alla pari con l'importante comune genovese. Il nuovo ruolo assunto dal comune e la volontà di presentarsi di fronte agli ambasciatori genovesi come istituzione salda e matura è visibile anche nella struttura del documento e nelle scelte diplomatistiche messe in atto nel corso della redazione del trattato.

La struttura assai semplice del documento, che racchiude gli elementi paradigmatici della tipologia degli atti pubblici dei secoli XII e XIII - data cronica, in questo caso limitata unicamente all'anno e al mese, il riferimento ai consoli, il dispositivo, le clausole dell'accordo e l'elenco dei testimoni - è arricchita da alcune originali aggiunte. Incoraggiato probabilmente dalle abitudini scrittorie della città ligure, al trattato è anteposto un lungo preambolo, elemento piuttosto raro nei documenti arlesiani, che ha la funzione di sottolineare la solennità della circostanza, accresciuta dalla presenza del priore del monastero di San Michele, Guiglielmo de Stella che tiene i vangeli. Inoltre, al termine dell'accordo alcuni consiglieri del comune, dopo aver assistito i consoli nell'elaborazione delle disposizioni, ratificano l'accordo e promettono far rispettare quanto stabilito attraverso un impegno giurato.

Il documento che ci è pervenuto attraverso una serie di copie - la prima del 1229, poi riportata nel liber iurium Vetustior nel 1253 e infine la terza presente in Settimo (copia di Vetustior), nel 1267 - non reca alcuna sottoscrizione notarile che difficilmente potrebbe essere stata omessa dagli estensori delle copie, sempre attenti agli elementi di convalidazione della documentazione esemplata. Pertanto il documento è autenticato attraverso sia l'uso della carta partita, sia con l'apposizione dei sigilli dell'arcivescovo Michele e dei consoli della città.

Bibliografia

S. BALOSSINO, "Januenses, Pisani et ceteri Lombardi": circolazione e attività dei gruppi italiani nelle città della bassa valle del Rodano tra i secoli XII e XIII, in "Archivio Storico Italiano", 617/III (2008), pp. 391-424.

G. PETTI BALBI, Negoziare fuori patria. Nazioni e genovesi in età medievale, Bologna 2005.

Edizione, traduzione, commento: Simone Balossino

Revisione redazionale e codifica: Gianmarco De Angelis