Visualizzazione: predefinita | testo - traduzione | testo - commento | testo - facsimile | solo facsimile 

Trattato

1210 ottobre <Arles>

Conventio Arelaten(sium).

(CP)

Quoniam ea que ad servandam pacem et concordiam statuuntur inter aliquas civitates vel provincias ad perpetue rei geste memoriam et ne veritas occultetur in scriptis debent redigi et sigillorum munimine roborari, nos consules et cives Arelatenses dignum censuimus ut pro reformanda Deo annuente in melius et perpetuo roboranda pace atque firma dilectione inter inclitam civitatem Ianuensem et nostram civitatem Arelatensem quedam ad honorem et utilitatem civium Ianuensium spectancia de novo in civitate Arelatensi statuamus, ipsa nunc et in antea fideliter servaturi, vobis igitur viris clarissimis et prudentibus consulibus et toti universitati civitatis inclite Ianuensis cum provida deliberatione significamus omnia que inferius continebuntur ad honorem vestrum spectancia, nos pro posse nostro perpetuo servaturos.

In primis itaque, anno Domini M°CC°X°, mense octobris, nos consules civitatis Arelatensis, scilicet Ugo Fulco, Willelmus Isnardi, Bertrandus Berengarii, Ugo Rapina, Bertrandus Gallardi, Bartholomeus de Burgonovo, Raimundus de Ucecia et Ugo Willelmus, pro nobis et pro omnibus successoribus nostris consulibus et pro tota universitate civitatis Arelatensis, decreto et auctoritate domini nostri M(ichaelis), per Dei gratiam Arelatensis archiepiscopi, interveniente, presentibus etiam consiliariis nostris iuratis, consilium et assensum prestantibus, tactis sacrosanctis evangeliis in manu Guillelmi de Stella, prioris Sancti Michaelis, ad nos a discretione vestra transmissi (a), iuramus pacem firmissimam vobis et inviolabilem observare dehinc usque ad XXVIIII annos. Capitula vero alia que vobis (b) servare iuramus sunt hec, videlicet quod nos et omnes cives nostri bona fide et sine omni malo ingenio semper servabimus, custodiemus et defendemus (c) omnes cives vestros et res eorumdem pro posse nostro et omnium amicorum nostrorum per mare, per terram, per flumina, per stagna et ubique terrarum. Item ad firmioris pacis et dilectionis vinculum indissolubile perpetuo roborandum concedimus vobis et donamus quod cives vestri possint habere fondegue in civitate nostra et consules de se ipsis per quos ipsi cives vestri de suis civibus conquerentes consequi possint de omnibus querelis que inter ipsos emerserint iusticiam et habere, excepta causa sanguinis et raptu et invasione et violenta dehonestatione mulieris. Preterea concedimus vobis quod vos habeatis plenariam iurisdictionem et districtum atque mandatum et omnem plenitudinem potestatis tanquam in vestre civitatis habitatoribus super prefatos consules, cives vestros a suis atque vestris concivibus electos, et super omnes alios cives vestros infra civitatem nostram habitantes, mercaturam ibidem vel quodlibet aliud negocium exercentes. Et etiam si navis aliqua vel galea seu lignum aliquod Ianuensium vel de districtu Ianuensi ad partes Arelaten(ses) aplicaverit, nos ipsam navem aut galeam seu quodlibet lignum Ianuensium cum rebus et personis pro toto posse nostro salvabimus et custodiemus. Predicta siquidem universa et singula cum iuramento, ut prelibatum est, nos vobis fideliter observaturos promittimus, hoc salvo quod vos versa vice nobis eandem pacem et custodiam simili modo promittatis et fideliter observetis et ad habundantiorem cautelam atque maiorem firmitatem super promissis nostris vobis habendam nos prenominati consules damus vobis nostros iuratos consiliarios et alios probos et honoratos cives Arelatenses subscriptos iuratores, scilicet Berengarium, iudicem, causidicum, B. Ferreoli, D. de Nemauso, R. de Farnaria, Po(ntium) Raimundi, Gaufredum Arlatani, Augerium causidicum, Pon(tium) Salvare, R. Iterii, R. Bonumfilium, U. de Toro, R. Garnerium, G. de Olivario, P. Croc, B. de Rosillano, P. Ramoardi, Tripolum, B. de Ucecia, Fulcaudum, P. Iterium, P. Boet, R. Bartholomeum, U. Durantum, R. Ruffum, Robaudum, Lambertum Faraudum, P. Bovet, Gaufridum Iterium, B. Aldemarium, G(aufridus) de Miramars, Motetum Vaquertam, B. Bonumfilium (d), U. de Ucecia, P. Constantinum, Bonifacium Astoaut, U. de Arenis, R. Alderium, Montelivum. Et nos omnes prenominati iuratores vobis venerabilibus consulibus et toti universitati Ianuen(si) super sancta evangelia iurando promittimus omnia supradicta vobis a nostris consulibus promissa nos fideliter observaturos et facturos eadem pro posse nostro ab omnibus nostris civibus et ab aliis quibus poterimus observari.

(S.T.) Ego Symon Donati notarius hoc exemplum ab autentico duobus sigillis plumbeis sigillato, in uno quorum erat ex una parte quedam sculptura archiepiscopalis, coronam in capite habentis, in manu sinistra tenens baculum pastoralem, cum dextra vero signans, cuius circumscriptio talis erat "S(IGILLUM) MICHAEL(IS) ARELATE(N)SIS ARCHIEP(ISCOP)I", ex alia vero erant littere tales "S(IGILLUM) S(AN)C(T)I TROPHIMI (e) IE(S)U CHR(IST)I DISCIPULI", in alio vero ex parte una erat quasi forma castri, cuius circumscriptio talis erat "Urbs Arelatensis est hostibus hostis et ensis", ex alia vero erat quasi forma leonis, cuius circumscriptio talis erat "Nobilis in primis dicis olet ira leonis". Sicut in eo vidi et legi per omnia transcripsi et exemplificavi, nichil in eo addito vel diminuto in litterarum oratione preter forte litteram vel sillabam, titulum seu punctum et hoc absque omni mutatione, corruptione vel diminutione dictionum ac sensus, ad quod corroborandum, iussu prescripti domini Iacobi de Balduino, Ianuensium potestatis, manu propria subscripsi, anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo vigesimo nono, indictione prima, mense augusti. Erat quoque in dicto autentico forma suprascripti medii alphabeti per quod videbatur ab alio instrumento divisum, licet in eo de alio instrumento vel divisione nulla mentio fiat.

(a) Corretto su transmissis

(b) segue espunto iurare

(c) bona - defendemus: om. C e D; in E aggiunto nel margine da Rolandino de Riccardo, sicuramente attraverso il registro del 1229

(d) Bonumfilium: in B in sopralinea

(e) Trophimi: corretto su Crophimi

Convenzione degli arlesiani.

(carta partita)

Poiché gli atti che devono assicurare la concordia e la pace tra le città o le province devono essere redatti e sigillati a perpetua memoria e affinché la verità non sia occultata, noi consoli e cittadini di Arles abbiamo ritenuto opportuno riformare in modo migliore e duraturo la pace e la concordia tra l'illustre città di Genova e la nostra città di Arles. Per tale motivo stabiliamo queste regole che erano, e che dovranno essere osservate, e rendiamo noto, mediante una precisa deliberazione, a voi illustrissimi consoli e alla comunità della città di Genova i precetti sotto indicati che noi, in vostro onore, rispetteremo perennemente all'interno del nostro territorio.

In primo luogo, nell'anno del Signore 1210, nel mese di ottobre, noi consoli di Arles, e cioè Ugo Fulco, Guglielmo Isnardi, Bertrando Berengario, Ugo Rapina, Bertrando Gallardi, Bartolomeo di Borgonuovo, Raimondo di Uzez e Ugo Guglielmo, per noi e per i consoli che subentreranno e per il comune della città di Arles, per decreto e sotto l'autorità di Michele, per grazia di Dio arcivescovo di Arles, essendo presenti anche i consiglieri giurati del comune che offrono suggerimenti e accordano il loro assenso a questo trattato, giuriamo l'accordo di pace indissolubile, toccando i sacrosanti vangeli, tenuti da Guglielmo di Stella, priore di San Michele, che ci sono stati da voi trasmessi, e vi assicuriamo di rispettarlo per 29 anni. Gli altri capitoli di pace che noi ci impegniamo a rispettare sono i seguenti, ovvero che noi e tutti i nostri cittadini ci impegnamo, in buona fede e senza inganno, a rispettare tutti i vostri cittadini e i loro beni in tutto il territorio della città e nei territori dei nostri amici, per terra o per mare, attraverso i fiumi e nei laghi e in ogni altro luogo. Inoltre, per rafforzare ulteriormente la pace e l'intesa tra le città, concediamo e doniamo a voi che i vostri cittadini abbiano la possibilità di istituire un fondaco nella nostra città e che i consoli su richiesta dei vostri stessi cittadini possano giudicare su tutte le controversie che emergeranno tra gli stessi, tranne quelle riguardanti i fatti di sangue, rapimento e violenza carnale nei confronti delle donne. Inoltre concediamo a voi la giurisdizione completa, ogni potere giudiziario e la piena potestà sui suddetti consoli, come la avete già sugli abitanti della città di Genova, sugli abitanti eletti da concittadini della vostra città e su tutti gli altri vostri cittadini che risiedono nella nostra città e che vi esercitano un'attività mercantile o altri negozi. E inoltre ci impegniamo a salvaguardare le navi, le galee o qualsiasi altra imbarcazione di genovesi o facenti parte del distretto genovese che eventualmente ormeggeranno nel porto di Arles, insieme al carico e persone che esse trasporteranno. Le clausole suddette saranno da noi rispettate fedelmente con un giuramento, come deve essere, sempre che anche voi, nello stesso modo, prestiate giuramento per sancire la pace e la concordia e vi impegnate a rispettare le decisioni prese. E per una più estesa cautela e per una maggiore forza, noi predetti consoli presentiamo a voi i nostri consiglieri giurati e alcuni cittadini stimati di Arles, sottoscrittori giuranti, e cioè Berengario, giudice e causidico, B. Ferreoli, D. di Nîmes, R. de Farnaria, Ponzio Raimundi, Gaufredo Arlatani, Augerio causidico, Ponzio Salvare, R. Iterio, R. Bonfiglio, U. di Thor, R. Garnerio, G. di Olivario, P. Croc, B. di Rosillano, P. Ramoardi, Tripolo, B. di Uzes, Fulcaudo, P. Iterio, P. Boet, R. Bartolomeo, U. Duranto, R. Ruffo, Robaudo, Lamberto Faraudo, P. Bovet, Gaufrido Iterio, B. Aldemario, Gaufrido di Miramar, Moteto Vaquertam, B. Bonfiglio, U. di Uzes, P. Constantino, Bonifacio Astoaut, U. de Arenis, R. Alderio, Montelivo. Noi tutti giuranti suddetti promettiamo a voi venerabili consoli e a tutta la comunità genovese, giurando sui santi vangeli, di osservare fedelmente gli accordi presi e assicuriamo che anche i nostri cittadini li rispettino nello stesso modo.

(Segno del notaio) Io Simone di Donato, notaio, <ho esemplato> questa copia dall'originale, munito di due sigilli plumbei, su uno dei quali vi era da una parte la figura di un arcivescovo che aveva sul capo una corona, teneva nella mano sinistra il bastone pastorale benedicendo con la destra la cui legenda era "X Sigillo di Michele arcivescovo di Arles" e sul l'altra faccia vi era la seguente scritta "X Sigillo di San Trofimo discepolo di Gesù Cristo"; nel secondo sigillo è raffigurato un edificio simile a una fortezza attorno al quale era scritto "La città di Arles è arma e nemica per i nemici" e sull'altro lato un leone attorno al quale era scritto "È noto che l'ira del leone è fra tutte la più nobile". Così come nell'originale ho visto e ho letto, ho trascritto e copiato integralmente, senza aver aggiunto o tolto nulla nella sostanza del testo tranne per caso una lettera o una sillaba, un titolo o un punto, per attribuire valore giuridico a ciò, per ordine del dominus Giacomo Baldovini, podestà di Genova, di mia mano ho sottoscritto nell'anno della natività del Signore 1229, indizione prima, nel mese di agosto. Vi era anche nel detto documento autentico la forma di un alfabeto, sopra riportato, di cui si vede solo la metà di ogni lettera attraverso il quale era separato da un altro documento, ma in questo non è fatta alcuna menzione di un altro documento o della divisione.