Visualizzazione: predefinita | testo - traduzione | testo - commento | testo - facsimile | solo facsimile 

Trattato

1192 dicembre 17 Genova

(a) + Ego Bonifacius, marchio de Cravexana, per me et heredes meos, promitto et convenio vobis consulibus comunis Ianue, Willelmo Burono, Oglerio Vento, Idoni Picio, Bisatie et Oberto Ususmaris, recipientibus pro comuni Ianue, salvare et defendere universos Ianuenses et de districtu Ianue in personis et rebus, terra et aqua et in toto posse et forcia mea et ubicumque potero bona fide et specialiter per totam marcham (b) Albingane, a Petra videlicet usque aquam Armeani, et ab eis omnem vim et iniuriam propulsare tenebor. Quotiens comune Ianue ostem vel cavalcatam fecerit a portu Monachi usque Portam Bertramem ibo in ostem et cavalcatam in (c) ordinatione consulum comunis Ianue qui pro tempore fuerint cum militibus quatuor et archatoribus quinquaginta meis expensis per totam marcham meam, ultra vero ad expensas comunis viande dumtaxat et restitutionem perditarum. Si aliquis Ianuensis vel de districtu Ianue ante me lamentationem fecerit (d), rationem ei facere tenebor et complere infra proximos XL dies post factam lamentationem (e) nisi quantum licentia reclamantis aut per dilationem legittime datam remanserit. Deveta omnia que consules comunis Ianue fecerint firma et inconcussa observare tenebor et per homines meos illibata faciam inviolabiliter observari. Stratas omnes terre et maris et per eas euntes et redeuntes salvabo et defendam et per homines meos salvari faciam et defendi. Nullum lignum cursale in toto posse et forcia mea armabo vel armari concedam nisi in ordinatione et beneplacito consulum comunis Ianue qui pro tempore fuerint et si quis forte contrafacere presumpserit, faciam inde vindictam in ordinatione consulum comunis Ianue. Universos homines de marcha Albingane et de locis illis qui sunt prope mare per miliaria quinque faciam iurare in ordinatione consulum comunis Ianue de hiis omnibus observandis pro mandato et ordinatione consulum comunis Ianue et (f) de oste et cavalcata facienda et fodro annuatim solvendo et de non facienda iura aut rassa vel conspiratione cum aliquo vel aliquibus habitantibus a Ianua usque portum Monachi et specialiter homines Albingane, Andorie, Servi, Diani, Portusmauricii, Castellarii, Tabie et Dulcedi. Quandocumque fodrum fecero super Albinganenses, medietatem dabo consulibus comunis (g) Ianue de fodro illo bona fide. De aliis vero nominatis locis de marcha terciam partem totius fodri ipsis consulibus vel eorum misso (h) dabo et consignabo ita quod liceat ipsis consulibus nuncium suum habere pro colligenda et retinenda parte comunis Ianue. Si vero discordia fuerit inter nos de colligendo fodro et aliquid inde per me collectum fuerit, partem que comuni Ianue contingerit ipsis consulibus vel eorum certo misso dabo vel dari faciam. Predicta omnia per me et meos heredes vobis consulibus comunis Ianue pro comuni Ianue promitto (i) et iuro, tactis sacrosanctis evangeliis, rata et inconcussa in perpetuum observare et si contrafecerimus (j), penam mille marcharum argenti vobis stipulantibus promitto ita quod pena predicta commissa (k) et exacta nichilominus predicta omnia firma et illibata permaneant, pro qua pena omnia bona mea (l) habita et habenda vobis pignori obligo.

(m) + Nos Ian(ue) (n) consules de comuni Willelmus Buronus, Oglerius Ventus, Ido Pitius, Bisatius et Obertus Ususmaris promittimus et convenimus pro comuni Ianue vobis Bonifacio, marchioni de Cravexana, et heredibus vestris quod comune Ianue conferet et adiuvabit vos bona fide cum fortia sua que ad hoc sufficiens videbitur ad habendas et manutenendas rationes et usantias vestras quas habetis in marcha Albingane, a Petra videlicet usque aquam Armeani et per miliaria quinque longe a mare, et ad fodrum colligendum secundum quod vobiscum fuerint concordati consules qui pro tempore fuerint, quod si forte invicem non poteritis concordare sicut infra scriptum est, videlicet in Albingana libras CC, in Andoria libras quadraginta, in Servo libras quadraginta, in Diano libras centum, in Portumauricio libras ducentum, in Castellario libras XX, in Tabia libras quinquaginta (o) et (p) in Dulcedo libras triginta, si aliquis locus de marcha vobis et nobis forte rebellis esistere voluerit de his predictis observandis et invicem fuerimus concordati de loco illo ad planum mittendo, conferemus vobis cum fortia nostra ad illud negotium sufficiente ad locum illum ad planum mittendum et ad fortiam destruendam nisi in beneplacito nostro forte satisfecerint. Item promittimus vos adiuvare per bonam fidem contra universos homines de marcha ad rat(iones) et usantias vestras habendas et manutenendas. Non concedemus (q) quod aliquis locus de marcha (r) faciat iuram vel rassam aut conspirationem cum aliqua vel aliquibus personis habitantibus a Ianua usque portum Monachi. Predicta omnia per nos et comune Ianue promittimus vobis et iuramus, tactis sacrosanctis evangeliis, rata et inconcussa in perpetuum observare et si contrafactum fuerit, penam mille marcharum argenti vobis stipulantibus promittimus ita quod pena predicta commissa et exacta nichilominus predicta omnia firma et illibata permaneant. Pro qua pena omnia bona comunis habita et habenda vobis pignori obligamus. Acta sunt hec Ianue, in capitulo et iurata per Bonifacium marchionem et (s) predictos consules comunis Ianue, presentibus Bonifacio de Quaranta, Morando de Asta, Willelmo Bocca, Ansaldo Sardena, Iohanne Cintraci et Oglerio Pane, qui hanc conventionem scripsit mandato ipsorum, anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo (t) secundo, indictione X, septimo decimo die decembris (u). Et hec omnia supradicta ut maiorem optineant firmitatem faciemus scribi in brevi consulum comunis et compagne et ita firmiter stabiliri ut numquam possit in contrarium emendari.

(S.T.) Ego Lantelmus, notarius sacri palatii, hoc exemplum ab autentico domini Bonifacii, marchionis de Cravexana, duobus cereis sigillis (v) sigillato, unum quorum erat sigillum Ian(ue) civitatis, alterum vero cuius sit discerni non potest, sicut in eo vidi et legi transcripsi et per omnia exemplavi, nichil addito vel diminuto preter sillabam vel litteram (w), titulum seu punctum et hoc absque ulla mutatione, corruptione seu diminutione dictionum vel sensus, ad quod corroborandum, iussu domini Pegoloti, Ian(uensis) civitatis potestatis, propria manu (x) subscripsi. Erat quoque in eodem autentico medium alphabetum per quod videbatur esse divisum ab alio exemplo licet in eo nulla de alio fiat mentio, tenor cuius alphabeti talis est:

(CP)

(a) Conventio et promissio quam fecit Bonifacius, marchio Cravexane, comuni Ianue in C; Conventio cui Iacopo Doria ha aggiunto marchionum de Cravexana solamente in D

(b) marchiam in C'

(c) cavalcatam illam in in A; hostem et cavalcatam. No(ta) quod marchiones Cravexane tenentur facere hostem et cavalcatam ad mandatum comunis nel margine esterno di C' di mano trecentesca

(d) fecerit: om. C'

(e) reclamationem in C

(f) comunis et in C

(g) comunis: om. C'

(h) misso eorum in C

(i) comuni promitto in C

(j) contrafecero in C

(k) pena commissa in C

(l) mea bona in C

(m) Conventio et promissio facta per comune Ianue Bonifacio, marchioni de Cravexana, de dando sibi auxilium et iuvamen in C; Supra in CXXXXIII nel margine esterno di D annotazione di Iacopo Doria

(n) scioglimento da C'

(o) XL in C

(p) et: om. C'

(q) concedimus in C

(r) marcha: in C corretto su marchia

(s) capitulo per Bonifacium marchionem et iurata et in C

(t) nanagesimo in C

(u) novembris in A

(v) sigillis: in C ripetuto

(w) litteram vel sillabam in C'

(x) manu: om. C

La convenzione, come numerose altre coeve, è il frutto di quel progetto politico di espansione e consolidamento sul territorio che Genova, impegnata nella definizione di nuovi equilibri esterni ed interni - si ricordi l'introduzione del podestà forestiero nel 1190 che tuttavia non scalza una volta per tutte la precedente magistratura consolare - attua a cavallo dei secoli XII e XIII anche attraverso la stipulazione di accordi con i domini e le comunità locali.

La tradizione del patto è piuttosto articolata: ci è pervenuto attraverso un originale in pergamena sciolta e quattro copie tramandate dai libri iurium genovesi, di cui tre autentiche e una semplice.

Il documento presenta una struttura bipartita: gli obblighi assunti da ciascuna delle parti, infatti, sono enunciati in due membri distinti e ben individuabili, secondo una prassi ampiamente attestata in ambito genovese specie nel secolo XII.
Tale struttura rappresenta una delle molteplici soluzioni sperimentate dalla trattatistica genovese, che non si succedono in un processo evolutivo meccanico e schematico ma sono spesso utilizzate in concomitanza l'una con l'altra e che, nel loro insieme, offrono un ventaglio tipologico ampio: dalle redazioni distinte degli impegni di ciascun contraente in due singoli atti, destinati allo scambio reciproco, più consueto nel secolo XII, al dettato unitario, più elaborato, che congloba le obbligazioni di tutti più usuale nei secoli XIII-XIV.
Numerose sono, poi, le possibili varianti: un unico documento in due membri o perfettamente identici o con impegni diversificati; un'unica formulazione in cui gli oneri di ogni parte sono raggruppati, ma senza una netta separazione - frequentemente collegati da versavice; un'unica formulazione che evidenzia i singoli punti degli accordi, per i quali si specificano gli obblighi di ciascun attore.

La prima sezione è dedicata alla promissio di Bonifacio, marchese di Clavesana.
La parte protocollare si apre con l'invocazione, nella sola forma simbolica del signum crucis. Seguono in rapida successione l'intitulatio (Ego Bonifacius, marchio de Cravexana … ), i verbi del dispositivo (promitto et convenio), i destinatari dell'azione (vobis consulibus comunis Ianue … ) e una generica assicurazione di salvaguardia dei cittadini genovesi e degli abitanti del districtus (salvare et defendere universos Ianuenses … propulsare tenebor), ubicumque ma con particolare riferimento alla propria giurisdizione.
Le successive clausole della convenzione contemplano i consueti obblighi, specie di natura militare (Quotiens comune Ianue ostem … restitutionem perditarum) e fiscale (Quandocumque fodrum fecero super Albinganenses … dabo vel dari faciam) oltre a garanzie riguardo all'amministrazione della giustizia (Si aliquis Ianuensis … remanserit), al mantenimento della sicurezza per terra e per mare (Stratas omnes terre et maris … qui pro tempore fuerint), all'assunzione di simili impegni da parte degli uomini della marca.
La sezione è conclusa dal giuramento di osservanza, reso sulle sacre scritture (tactis sacrosanctis evangeliis). Si introducono, quindi, due elementi di natura tipicamente privatistica: l'indicazione della pena pecuniaria (et si contrafecero … firma et illibata permaneant) e l'obbligazione del pignus (pro qua pena omnia mea bona habita et habenda vobis pignori obligo).

La promissio di parte genovese si configura come un secondo documento, giustapposto al precedente e completo in tutte le sue parti, comprese le publicationes (data topica, cronica ed elenco dei testimoni), assenti invece negli impegni dei Clavesana. Si apre, infatti, con una nuova invocatio, nella semplice forma del signum crucis, per proseguire con l'intitulatio (Nos Ian(ue) consules de comuni … ) e l'inscriptio (vobis Bonifacio, marchioni de Cravexana, et heredibus vestris), collegate dal verbo del dispositivo (promittimus et convenimus). Seguono le singole clausole che scendono nello specifico.
Gli obblighi assunti dalle due parti, pur non perfettamente speculari, configurano tuttavia una trattativa natura pattizia sostanzialmente equilibrata, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nel trattato stipulato nell'aprile 1202 dal comune di Genova con il podestà di Savona Ugo del Carretto (cfr. la scheda del doc. in questo Atlante), impegnativo solo per quest'ultimo.
Il testo si conclude, come nella prima sezione, con il giuramento di osservanza, pronunciato sulle sacre scritture, l'indicazione della pena pecuniaria e l'obbligazione del pignus.
La datazione topica indica il luogo ed il sito esatto della stipulazione (Acta sunt hec Ianue, in capitulo), richiamando nuovamente il giuramento delle parti (per Bonifacium marchionem et iurata et predictos consules comunis Ianue); quella cronica esprime il millesimo, secondo lo stile della natività, l'indizione e il giorno del mese.
Presenziano all'azione sei personaggi esplicitamente nominati, tra i quali particolare attenzione merita Ogerio Pane a cui viene affidata la scritturazione della convenzione (qui hanc conventionem scripsit): è solo grazie a questo riferimento che conosciamo l'identità del redattore, dal momento che costui non appone la propria sottoscrizione a convalida del documento, elemento che negli ultimi decenni del secolo XII figura nei trattati in modo ancora saltuario. Ogerio, che conosciamo come scriba dei consoli del comune e annalista genovese, non è qui qualificato in alcun modo, tuttavia il suo legame con l'autorità comunale è sottolineato dal richiamo al mandato consolare in forza del quale egli redige l'atto (mandato ipsorum).
La disposizione finale del trattato sottolinea la particolare rilevanza dell'accordo, prevedendo che il documento, a maggiore garanzia, debba essere inserito nel breve dei consoli e della Compagna (Et hec omnia supradicta ut maiorem optineant firmitatem faciemus scribi in brevi consulum comunis et compagne et ita firmiter stabiliri ut numquam possit in contrarium emendari).

I sistemi di convalidazione messi in atto sono due: lungo il margine verticale destro è ben evidente la parte inferiore del medium alphabetum, caratteristico della "carta partita", la cui ricomposizione con la corrispondente parte superiore sull'altro esemplare, realizzato e consegnato alla controparte, costituiva garanzia di genuinità. Il secondo sistema è costituito dall'apposizione dei sigilli delle due parti, di cui però non rimane traccia sull'originale per il taglio della plica. Tuttavia siamo a conoscenza della loro esistenza grazie all'autentica redatta dal notaio Lantelmo, presente in Vetustior, la più antica raccolta pervenutaci dei libri iurium genovesi, che non esita a riconoscere quello genovese (unum quorum erat sigillum Ian(ue) civitatis) mentre mostra estrema prudenza nei confronti dell'altro (alterum vero cuius sit discerni non potest), che certamente possiamo ritenere della controparte. La convenzione risponde in modo esemplare alla 'norma' in base alla quale tanti sono i sigilli quante le parti che assumono gli impegni: i documenti che riferiscono gli obblighi di entrambi i contraenti presentano due sigilli - ed è il nostro caso -, quelli che specificano gli impegni di uno solo di essi, recano il sigillo di questo. Giova ricordare che sono numerose le eccezioni, per cui patti che conglobano promesse reciproche possono essere convalidati con un solo sigillo, così come impegni unilaterali possono trovare garanzia in due sigilli.

Il testo non fa alcun riferimento, per l'assenza della formula corroborativa, ai due mezzi di convalida come, del resto, non accenna all'esistenza dell'altro originale, non pervenutoci, che plausibilmente doveva essere identico a quello conservato, stando ad altri esempi analoghi e coevi, per i quali disponiamo di entrambi i testimoni. Quest'ultima assenza è sottolineata da Lantelmo con un certo stupore, a conclusione dell'autentica (licet in eodem nulla de alio fiat mentio).

Il documento, quindi, può essere ricondotto a quella tipologia, di cui ci sono giunti numerosi esempi databili alla fine del secolo XII, che prevede la giustapposizione dei due sistemi di convalida più antichi, sigillo e carta partita, mentre parallelamente si assiste al timido affacciarsi della sottoscrizione notarile che possiamo trovare in combinazione sia con uno dei due mezzi certificatori (sottoscrizione-carta partita; sottoscrizione-sigillo), sia con entrambi (sottoscrizione-carta partita-sigillo), come emerge in un buon numero di casi risalenti al primo trentennio del secolo XIII.
Il trattato, mostrando un uso ancora 'arcaico' degli strumenti di convalida, segna una delle prime tappe di quel percorso evolutivo, complesso e variegato, che vedrà il progressivo decadere della carta partita e del sigillo e l'affermarsi della sottoscrizione notarile quale prevalente elemento di garanzia, dopo gli anni Venti del XIII secolo.

Bibliografia

G. COSTAMAGNA, La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII, in "Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano", n.s., X (1955), anche in ID., Studi di Paleografia e di Diplomatica, Roma 1972 (Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum, IX), pp. 225-235.

D. PUNCUH, Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, Atti del convegno internazionale di Studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli - D. Puncuh, (="Atti della Società Ligure di Storia Patria", n.s., XLI/I, 2001), pp. 129-158.

A. ROVERE, Comune e documentazione, in Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova, Atti del convegno di studi (Genova, 24-26 settembre 2001) (="Atti della Società Ligure di Storia Patria", n.s., XLII/1, 2002), pp. 261-298 [Disponibile anche on line: Scrineum - Biblioteca, http://scrineum.unipv.it/biblioteca/biblioteca-rovere.html].

A. ROVERE, L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, Atti del convegno internazionale di Studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli - D. Puncuh, (="Atti della Società Ligure di Storia Patria", n.s., XLI/I, 2001), pp.103-128 [Disponibile anche on line: Scrineum - Biblioteca, http://scrineum.unipv.it/biblioteca/rovere2.html].

L. ZAGNI, Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII-XIII, in "Studi di Storia medioevale e di diplomatica", 5 (1980), pp. 5-15.