Visualizzazione: predefinita | testo - traduzione | testo - commento | testo - facsimile | solo facsimile 

Trattato

1202 marzo 18 Genova

(a) + Nos Ogerius Burgarus, Abbus Maçalis, Aicardus Mantel et Sicardus Lantelmus, consules, Enricus de Petralata et Balduinus de Plebe, missi hominum iure vallis Arotie et (b) vallis Andorie, vallis Unegie, vallis Petrelate, vallis Reçi et vallis Naesini, pro nobis et universis hominibus et habitatoribus ipsarum (c) vallium et castrorum que in ipsis vallibus sunt, scilicet castri Ortus Veteris, Rivernate, Untii, Aquile, Roche Corvarie, Verraxen, Lothethi, Peornaxi, Allavine, Reçi, Castri Blanchi, Cartam, Andorie, Stalaneli, Unegie, Bestagni, Gaçegi, Mortarosi, Mari, Cunei et Troiole et pertinentiarum ipsorum castrorum, convenimus et promittimus vobis domino Grifreoto Grassello, Dei gratia Ianuensium potestati, pro toto comuni Ianue, quod ab hodie in antea salvabimus et custodiemus omnes Ianuenses et homines de ipsorum districtu, personis et rebus, mari et terra et aqua. Et si aliquis eos offenderet in terra et posse nostro, per bonam fidem defendemus eos ad nostrum posse. § Non faciemus nec fieri permittemus in tota terra et districtu nostro devetum grani, blave seu alicuius viande vel mercationis Ianuensibus et hominibus districtus Ianue quin libere possint ea Ianuam deferre nec aliunde delatam prohibebimus (d) Ianuam deferri ullo modo. § Si comune Ianue fecerit ostem vel cavalcatam, per bonam fidem dabimus ipso (e) exercitui mercatum grani et blave et victualium. § Quotiens per potestatem vel consules comunis Ianue inde commoniti erimus faciemus per comune nostris expensis exercitum et ostem per totum comitatum Vintimilii et marchiam Albingane et episcopatum Saone in mandato et ordinatione ipsorum consulum vel potestatum. § Si comune Ianue faciet ostem a Gavi et Palodo usque Portumveneris per districtum Ianue, comprehensis ipsis locis, habebimus in ipsa oste nostris expensis arcatores centum qui stabunt in ipsa oste tamdiu quod oste Ianue ibi steterit secundum mandatum et ordinationem potestatis vel consulum comunis Ianue qui pro tempore fuerint. § Si aliqua civitas, episcopus vel persona de riveria et comitatu appellabit homines de iura prescriptorum (f) vallium et castrorum vel aliquem ex ipsis de aliquo, nos inde faciemus ei iusticiam in curia (g) Ianue. § Ad custodiam portus Bonifacii (h) dabimus omni anno nostris expensis, in ordinatione potestatis et consulum comunis Ianue, ultra hoc quod ibi dant et soliti sunt dare illi de Andoria et Unegia homines duos. § Si potestas vel consules comunis Ianue pecierint a nobis consilium nostrum, melius consilium per bonam fidem eis dare tenebimur et credentias quas nobis dixerint in credentiis tenebimus secundum suam ordinationem. § Omni anno, in festo beati Iohannis Baptiste (i), in signum devotionis et fidelitatis, mittemus per missum nostrum et dabimus ecclesie Sancti Laurentii cereum unum cere de libris viginti quinque (j). § Non faciemus conventionem vel iuram cum aliquo loco vel terra vel cum aliquibus personis in qua non salvemus et exceptemus conventionem et promissionem prescriptam totam et si fecerimus conventionem vel iuram cum aliquo vel hominibus (k), ipsi erunt simili modo districti erga comune Ianue quemadmodum nos (l) et (b) si fuerit de beneplacito potestatis vel consulum Ianue qui fuerint pro tempore (m). § Predictam conventionem et promissionem iuramus observare et (n) iurari faciemus per omnes homines de prescriptis vallibus et castris et pertinenciis ab annis XV usque in LXXta et de quinque in quinque annis renovari hec iuramenta si inde per potestatem et consules comunis Ianue fuerimus requisiti. § Hec omnia facimus et convenimus, salvis drictis et iusticiis nostrorum dominorum ita tamen quod propterea vel eorum mandato contra conventionem et promissionem prescriptam venire vel (o) in aliquo facere non possimus (p).

Nos Guifreotus Grasellus, Dei gratia Ianuensium potestas, pro comuni Ianue, promittimus vobis consulibus et missis prescriptis, pro vobis et omnibus habitatoribus prescriptarum vallium et castrorum, quod ab hodie in antea salvabimus vos et custodiemus in personis et rebus, terra et mari et aqua in posse et districtu nostro. § Concedimus vobis et damus ad kalendas augusti nundinam unam ad Andoriam et alteram in festo Omnium Sanctorum ad Unegiam ita quod si discordia emergeret inter aliquos, ad ipsas nundinas iusticia inde cognoscatur et diffiniatur per eos qui a civitate Ianue in eis fuerint constituti, in quibus nundinis mensure et pondera civitatis esse debeant et currere sicut in aliis nundinis comitatus et riverie. § Si aliquis de comitatu Vintimilii, de marchia Albingane et episcopatu Saone vellet vos vel aliquem de prescriptis vallibus et castris fortiorare (q) de aliquo contra ius, debetis appellare ad curiam Ianue de iusticia inde in curia Ianue facienda. Nos vero eos qui voluerint vos fortiorare (r), ut dictum est, commonebimus ut Ianuam veniant ad suam iusticiam consequendam et si vitaverint consequi inde iusticiam in curia (g) Ianuensi, defendemus vos per bonam fidem et manutenebimus in iusticia vestra. § Concedimus quoque vobis ut deinceps possitis comperare Ianue et inde (s) extrahere ad vestrum usum mercationes vobis necessarias, salvis drictis civitatis et civium. § Hec omnia vobis promittimus et concedimus, salvis conventionibus et iuramentis quibus tenemur alicui vel aliquibus. Acta sunt hec Ianue, feliciter, in publico parlamento ubi prefati consules et missi iuraverunt ut supra et cintracus Ianue similiter in anima populi Ianue hic observanda iuravit, in quo parlamento receperunt insignam comunis Ianue qua appareat (t) eos gratiam civitatis plenarie meruisse. Testes Nicola Leccanoce et Çacharias de Castro, consules placitorum, Rubaldus Detesalve, Oberto Bolleto, Rogerio de Maraboto, Willelmo Pecia, Marino Ceba et Oberto Ceba (u) et ceteri de contione. Anno dominice nativitatis M°CC° secundo, indictione IIIIa, decimo octavo die (v) marcii.

(S.T.) Ego Bertolotus Alberti, notarius sacri Imperii, mandato potestatis et rogatu iam dictorum consulum, hanc conventionem et promissionem scripsi.

(a) Conventio hominum vallis Arotie, vallis Unegie (vallis Unegie in C, C', D, E precede; in sopralinea in C; in D aggiunto da Iacopo Doria; om. C') et vallis Andorie et quorundam aliorum castrorum et villarum facta comuni Ianue (facta - Ianue: om. C

(b) et: om. C'

(c) ipsorum in C, C', D, E

(d) prohibemus in C, C', D, E

(e) ipso: così A, C, C'

(f) prescriptarum in C, C', D, E

(g) curiam in C

(h) nel margine esterno di C e D No(ta)

(i) nel margine esterno di D No(ta)

(j) viginti et quinque in C'

(k) vel aliquibus hominibus in C, C', D, E

(l) quemadmodum et nos in C, C', D, E

(m) qui pro tempore fuerint in C, D, E

(n) observare et: ripetuto in C'

(o) vel: om. C, C', D, E; nel margine esterno di D Supra in CXXXIIII, CXXXVI

(p) + : om. C'

(q) fortiare in C, C', D, E

(r) voluerint fortiare in C, D, E; voluerint fortiorare in C'

(s) exinde in C, C', D, E

(t) apparet in C'

(u) et Oberto Ceba: om. C, C', D, E

(v) die XVIII in C, D, E.

+ Noi Ogerio Burgaro, Abbo di Mazale, Aicardo Mantel e Sicardo Lantelmo, consoli, Enrico di Pietralata e Baldovino di Pieve, inviati degli uomini della coalizione della valle Arroscia e della valle di Andora, della valle di Oneglia, della valle di Pietralata, della valle di Rezzo e della valle di Nasino, per noi e per tutti gli uomini e gli abitanti delle stesse valli e dei castelli che sono nelle stesse valli, cioè del castello di Ortovero, di Rivernate, di Onzo, Aquila, Rocca Corvara, Varazze, Loteto, Pornassio, Lavina, Rezzo, Castel Bianco, Carta, Andora, Stellanello, Oneglia, Bistagno, Gazegio, Mortarosio, Maro, Cuneo e Triora e delle pertinenze degli stessi castelli, concordiamo e ci impegniamo con voi dominus Grifreoto Grassello, per grazia di Dio podestà dei Genovesi, a nome di tutto il comune di Genova, che da oggi in poi salveremo e custodiremo tutti i Genovesi e gli uomini del distretto degli stessi, nelle persone e nelle cose, per mare e terra e acqua. E se qualcuno li offendesse nella terra e nel territorio sotto nostro controllo, li difenderemo in buona fede per quanto è nelle nostre capacità. Non faremo né permetteremo che in tutta la terra e nel nostro distretto sia fatto divieto <di commercio> di grano, di biada o di qualche vivanda o mercanzia ai Genovesi e agli uomini del distretto di Genova così che possano trasportarle liberamente a Genova né proibiamo che da altro luogo in alcun modo la merce sia trasportata a Genova. § Se il comune di Genova farà esercito e cavalcata, in buona fede daremo allo stesso esercito <i frutti del> il mercato del grano e della biada e delle vettovaglie. § Ogni volta che saremo richiamati da parte del podestà o dei consoli del comune di Genova faremo a vantaggio del comune esercito a nostre spese per tutto il comitato di Ventimiglia e la marca di Albenga e l'episcopato di Savona su mandato e ordine degli stessi consoli o del podestà. § Se il comune di Genova farà esercito da Gavi e Parodi fino a Portovenere per il distretto di Genova, compresi gli stessi luoghi, avremo nello stesso esercito a nostre spese cento arcieri che staranno nello stesso esercito tanto a lungo quanto l'esercito di Genova starà in quel luogo secondo il mandato e le disposizioni del podestà o dei consoli del comune di Genova che fossero allora in carica. § Se qualche città, vescovo o persona della riviera e del comitato chiamerà uomini della coalizione giurata dei predetti valli, castelli o qualcuno di loro riguardo a qualcosa, noi poi renderemo a lui giustizia nella curia di Genova. § Per la custodia del porto di Bonifacio daremo ogni anno a nostre spese, su disposizione del podestà e dei consoli del comune di Genova, oltre a ciò che qui danno e sono soliti dare quelli di Andora e Oneglia, due uomini. § Se il podestà o i consoli del comune di Genova chiedessero il nostro consiglio, terremo a dare il miglior consiglio in buona fede ed eseguiremo le disposizioni che ci impartiranno secondo i loro ordini. § Ogni anno, nella festa del beato Giovanni Battista, in segno di devozione e di fedeltà, manderemo tramite un nostro inviato e daremo alla chiesa di San Lorenzo un cero di venticinque libbre. § Non faremo alcuna convenzione o patto giurato con alcun villaggio o terra o con alcuna persona nei quali non salveremo ed eccettueremo l'intera convenzione e la promessa predetta e se abbiamo fatto convenzione o patto giurato con uno o alcuni uomini, essi furono in simil maniera del distretto contro il comune di Genova in qualsivoglia modo e noi e se era stato in virtù del beneplacito del podestà o dei consoli di Genova che all'epoca erano in carica. § Giuriamo di osservare la predetta convenzione e faremo giurare da parte di tutti gli uomini dei predetti valli e castelli e pertinenze che abbiano da 15 a 70 anni e rinnovare di cinque in cinque anni questi giuramenti se poi saremo stati richiesti da parte del podestà e dei consoli di Genova. § Facciamo e conveniamo tutte queste cose, salvi i diritti e le competenze dei nostri domini, in tal modo tuttavia che a causa o in base al loro mandato non possiamo fare in qualcosa o andare contro la convenzione e la promessa predetta.

+ Noi Guifreoto Grasello, per grazia di Dio podestà dei Genovesi, a nome del comune di Genova, promettiamo a voi consoli e inviati predetti, per voi e per tutti gli abitanti dei predetti valli e castelli, che da oggi in poi vi salveremo e vi custodiremo nelle persone e nelle cose, <in> terra e mare e acqua nel territorio e nel distretto nostro. § Vi concediamo e accordiamo un mercato ad Andora al primo di agosto e un altro a Oneglia nella festa di Ognissanti così che se sorgesse discordia tra qualcuno, in questi stessi mercati sia resa e definita giustizia da parte di coloro che nella città di Genova fossero stati costituiti in quei mercati in cui devono vigere e correre le misure e i pesi della città come negli altri mercati del comitato e della riviera. § Se qualcuno del comitato di Ventimiglia, della marca di Albenga e dell'episcopato di Savona volesse far violenza a voi o a qualcuno dei predetti valli e castelli di qualcosa contro diritto, dovrete rivolgervi alla curia di Genova per fare giustizia poi nella curia. Noi invero ammoniremo coloro che volessero far violenza, come è detto, di recarsi a Genova per conseguire la loro giustizia e se avessero evitato il conseguimento della giustizia nella curia di Genova, vi difenderemo in buona fede e li manterremo nella vostra giustizia. § Concediamo anche a voi che poi possiate comprare a Genova e in seguito a vostro uso le mercanzie a voi necessarie, salvi i diritti della città e dei cittadini. § Vi promettiamo e concediamo tutte queste cose, salve le convenzioni e i giuramenti a coloro cui siamo tenuti. Acta a Genova, felicemente, nel pubblico parlamento dove i consoli e gli inviati giurarono come sopra e il cintraco di Genova similmente nell'anima del popolo di Genova giurò che queste cose sono da osservare, nel qual parlamento ricevettero il vessillo del comune di Genova con il quale sia manifesto che essi hanno meritato in maniera piena la grazia della città. Testimoni Nicola Leccanoce e Zaccaria de Castro, consoli dei placiti, Rubaldo Detesalve, Oberto Bolleto, Rogerio di Maraboto, Guglielmo Pecia, Marino Ceva e altri dell'assemblea. Anno della nascita del Signore 1202, indizione quarta, 18 marzo.

(Segno del notaio) Io Bertolotto di Alberto, notaio del sacro impero, su mandato del podestà e su richiesta dei già nominati consoli, questa convenzione e promessa ho scritto.