Visualizzazione: predefinita | testo - traduzione | testo - commento

Copia autentica del 1362 (di sentenza del 1360 giugno 21, Moncalvo)

1362 -

In nomine Domini amen. Hoc est exemplum sive registracio cuiusdam publici instrumenti scripti manu Stibioti Stibii, notarii et cancelarii illustrissimi principis domini Iohanis, Dei gracia marchionis Montisferrati, imperialis vicarii etc., M°CCC° sexagessimo, indic(ione) tercia decima, die vigessima prima mensis iunii, continent(is) cuiusdam sententie late per prefatum dominum .. marchionem tanquam arbitrum, arbitractorem et amicabilem compositorem comuniter ellectum a serenissimo principe domino Petro, Dei gracia rege Aragonum, Valencie et Maioricarum, Sardinie et Corsice comitisque Barchinone, Resilionis et Ceritanie sive a sindico et procuratore dicti domini .. regis, ex una parte, et a magniffico domino Simone Bucanigra, Dei gracia duce Ianuen(sium) sive a sindico et procuratore dicti domini .. ducis et comunis Ian(ue), ex altera, registrati et exemplati in curia archiepiscopali Ianuen(si) per Felixium de Garibaldo, notarium infrascriptum et scribam reverendi patris, domini .. archiepiscopi Ianuen(sis), de mandato reverendi in Christo patris et domini, domini Guidonis, permissione divina archiepiscopi Ianuen(sis) predicti, ad instanciam et requisicionem Luchini de Cornilia, civis Ian(ue), sindici et procuratoris prefati magnifici domini Simonis Bucanigre, ducis Ianuen(sium) et comunis Ianue, et cuius quidem instrumenti sententie late per dictum dominum marchionem et scripte manu dicti Stibioti Stibii notarii, M°CCC°LX, indic(ione) XIII, die XXI mensis iunii, tenor sequitur ut infra:

In nomine Domini amen (a). Nos Iohannes, marchio Montisferrati, imperialis vicarius etc., arbiter, arbitractor et amicabilis (b) compositor et comunis amicus ellectus et asumptus per nobilem millitem dominum Francischum de Perillionibus, consiliarium et camarlengum ac procuratorem et procuratorio nomine serenissimi principis et domini, domini Petri, Dei gratia regis Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinee et Corsice comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, ex una et pro una parte, et sapientem virum, dominum Leonardum de Montaldo, iuris peritum, syndicum et syndicario nomine magnifici viri (c) domini Symonis Bucanigre, Dei gratia ducis Ianuensium, imperialis vicarii et amirati generalis etc., et comunis Ianue, ex altera parte (d), prout de compromisso in nos facto constat publico instrumento recepto et abreviato per Stibiotum Stibium, notarium et cancellarium nostrum, anno Domini M°CCC°LVIIII°, indicione XIIa die nono mensis aprilis, viso dicto compromisso et ratifficacionibus (e) factis super ipso compromisso et instrumentis (f) procuracionum et bayliarum dicti domini Francisci ac domini Iasperti (g) de Tregurano, iuris periti, promotoris curie dicti domini .. regis, et Romei Lulli, procuratorum (h) dicti domini .. regis, et instrumentis procure domini (i) Fei de Henrico, iuris periti (j), Gabrielis Adurni et Dominici Fatinanti, omnium procuratorum et syndicorum dicti magnifici domini .. ducis et comunis Ianue, coram nobis productis per ipsos omnes syndicos et procuratores predictos et visa quadam sententia et pronunciacione (k) per nos lata (l) inter partes predictas, presentibus dictis dominis (m) Francisco, Iasperto, Romeo, Feo, Gabriele et Dominico, syndicis et procuratoribus antedictis, et de ipsorum pari concordia et assensu, sub hoc anno et indicione, die penultimo mensis marcii proxime preteriti, in qua quidem sententia et pronunciacione continetur capitulum tenoris huiusmodi: "Item quod de terris, villis, possessionibus, iurisdicionibus, redditibus et locis illorum de Auria in insula Sardinee situatis, videlicet quid de eis per nos arbitrum antedictum debeat declarari, dominus Francischus de Perilionibus debeat (n) nobis dimictere suam informacionem in scriptis et cum dominus Leonardus de Montaldo venerit debemus eius informacionem sub eius iuramento recipere et sic ipsorum dominorum informacione vissa et ostenssa informacione ipsius domini Francisci de Perilionibus dicto domino Leonardo (o) teneamur pronunciare et declarare secundum informacionem nobis cum dicto iuramento fiendam per dictum dominum Leonardum" cumque dictus dominus Leonardus venerit et vissa informacione nobis dimissa per dictum dominum (p) Francischum (q) de Perillionibus, cuius tenor talis est:
Informacio quam facit domino marchioni Franciscus de Perillionibus super eis que olim dicta fuerunt inter ipsum Francischum et dominum Leonardum de Montaldo dum inciperent tractare de pace per Dei gratiam facta nunc et hoc pro locis que barones de Auria consueverunt habere in Sardinee insula. Primo videlicet quod si dicti barones per se vel procuratores legiptimos venerint ad obedientiam domini .. regis Aragonum et essent sibi legales (r) et veri vassali, idem dominus .. rex remicteret eis de gratia omnes iniurias per eos factas contra officiales et subdictos dicti domini .. regis et omnia etiam et quecumque que commisserunt contra eundem et faceret processus exinde scriptos totaliter irritari. Item quod restitueret eisdem baronibus omnia et singula loca plana que ipsi seu aliquis eorum (s) consueverunt habere in Sardinie insula antedicta queque per ipsum dominum .. regem seu officiales suos essent pro guerra quomodolibet occupata et hoc cum hominibus et feminis, reditibus, iurisdicionibus et iuribus quibuscumque eius informacionem sub eius iuramento nobis dederit in hac forma et per publicum instrumentum tenoris huiusmodi:
Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo, indic(ione) XIIIa, die XXVIa madii. In presentia testium infrascriptorum ego Leonardus de Montaldo, habens noticiam quod in instrumento pronunciacionis pacis pronunciate per illustrem dominum marchionem Montisferrati, imperialem vicarium etc., inter serenissimum dominum .. regem Aragonum et suos, ex una parte, et magnificum dominum .. ducem et comune Ianue, ex altera (t), scripta manu Stibioti Stibii, notarii infrascripti, sub hoc anno et indicione, die penultimo mensis marcii proxime preteriti continetur capitulum tenoris infrascripti: "Item quod de terris, villis, possessionibus, iurisdicionibus, redditibus et locis illorum de Auria in insula Sardinee situatis, videlicet quid de eis per nos arbitrum antedictum debeat declarari, dominus Francischus de Perillionibus predictus debeat nobis dimictere suam informacionem in scriptis et cum dominus Leonardus de Montaldo venerit debemus eius informacionem sub eius iuramento recipere et sic ipsorum dominorum informacione visa et ostenssa informacione ipsius domini Fran/cisci de Perillionibus dicto domino Leonardo teneamur pronunciare et declarare secundum informacionem nobis cum dicto iuramento fiendam per dictum dominum Leonardum" memor et certificatus quomodo in tractatu dicte pacis inite per prefactum dominum marchionem tamquam medium arbitrum, arbitractorem et amicabilem compositorem inter dictas partes et me Leonardum, tunc syndicum et procuratorem dicti domini .. ducis et comunis Ianue, actum fuit et ordinatum quod de terris, locis, possessionibus, iurisdicionibus, castris et aliis quibuscumque que dicti nobiles de Auria in dicta insula Sardinee tenere solebant inter dictas partes fieri, observari at (u) exequi debentur ea que per certos cardinales inter ambaxatores dicti domini .. regis et comunis Ianue tractata et ordinata in (v) Avinione ultima vice et habens noticiam quod in dictis tractatibus, prout per licteras unius ex dictis cardinalibus vidi, fuit capitulum tale (w): "Puncta autem que recepimus a dictis ambaxatoribus regis sunt hec: nam primo restituere volunt nobilibus de Auria omnia sua bona, possessiones, castra, villas et loca que seu quas ipse dominus .. rex vel aliquis subdictus eius vel habens qualemcumque causam ab eo hodie in insula Sardinee possideret, illas et illa videlicet que seu quas ipsi nobiles de Auria vel antecessores eorum vel aliquis ex eis possedissent seu possiderent anno millesimo CCC°XXX° vel aliquo tempore abinde citra preter Allegerium, Gallarum, Sasarum et Villam Ecclesie, silicet ipsa castra et loca tantum, non tamen excipitur de villis, possessionibus, terris et locis eorum existentibus infra territoria dictorum locorum que illi de Auria possedissent ut supra, et processus factos contra eos in effectu revocare et eos omnes nobiles restituere in integrum quantum ad bona predicta et ad omnem graciam regiam ipsosque deinceps bene tractare, ipsi domino .. regi remanentibus semper omnibus suis iuribus que habebat in dictis locis restituendis ut supra ante ipsorum inobedientiam et processus predictos", iuramento corporaliter prestito in manu mei (x) dicti notarii infrascripti, dico, protestor, informo (y) et declaro in omnibus et per omnia prout et sicut in proximo precedenti capitulo per ordinem est descriptum et sic per ipsum dominum marchionem pronunciandum, declarandum et execucioni mandandum esse inter dictas partes, salvo michi dicto Leonardo omni potestate et iure iterum declarandi et informandi de predictis in quantum michi de iure compettat vigore dicte sententie, precipiens de predictis fieri unum et plura publica instrumenta per te Stibiotum Stibium, notarium infrascriptum. Actum in civitate Anstensi, in domo Conradi (z) de Revello hospit(is), presentibus testibus domino Francisco de Summo, legum doctore, vicario dicti domini marchionis, Boniffacio Gut(uerio) de Castello et Nicolino de Galvagnis de Grazano, notario."
Cognoscentes quod vigore dicte sententie per nos late die (aa) penultima marcii et dicti capituli in ea contenti teneamur (bb) pronunciare et declarare secundum formam dicte informacionis nobis date per dictum dominum Leonardum, licet sit contraria informacioni predicte nobis dimisse per dictum dominum Franciscum de Perillionibus, volentes facere que tenemur, Christi nomine invocato, sedentes in hiis scriptis dicimus, sententiamus, pronunciamus, arbitramentamur et (cc) diffinimus quod prefactus dominus .. rex Aragonum faciat et (dd) exequatur, actendat et observet in omnibus et per omnia prout et sicut in dicto instrumento informacionis nobis date et facte per dictum dominum Leonardum continetur et secundum formam dicti capituli tractati (ee) inter dictos dominos cardinales et per eos, quod capitulum incipit "Puncta autem que recepimus a dictis ambaxatoribus regiis sunt hec: nam primo restituere volunt nobilibus de Auria omnia sua bona, possessiones, castra, villas et loca que seu quas" etc. dicti capituli. Et predicta dicimus, sententiamus, pronunciamus, arbitramentamur (ff) et actendi ac (gg) observari inviolabiliter diffinimus vigore nostre potestatis et baylie nobis a dictis partibus atribute et omni iure, via (hh), modo et forma quibus melius possumus et sub pena in dicto compromisso contenta, reservantes nobis omnem nostram bayliam, arbitrium et potestatem nobis per dictas partes et earum quamlibet quomodolibet atributam iterum semel et pluries dicendi (ii), sententiandi, pronunciandi, arbitrandi, arbitramentandi, diffiniendi, precipiendi, adiudicandi etc. prout et quandocumque et quocienscumque nobis placuerit et voluerimus de et super omnibus quibus voluerimus tam pronunciatis quam non pronunciatis ad nostram liberam voluntatem. Lacta, acta, publicata et pronunciata fuit hec pronunciacio et sententia per dictum dominum marchionem, arbitrum supradictum, in castro Montiscalvi, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo, indicione XIIIa, die vigesimo primo mensis iunii, presentibus testibus domino Iacobo Provana, domino Anthonio Lupo, millitibus, Iohanne de Cerexeto, Oddino Gut(uerio) de Castello (jj) et Guillelmo Cicolello de Virolengo, cancellario dicti domini marchionis. De quibus omnibus et singulis prefactus dominus marchio precepit per me Stibiotum Stibium, notarium et cancellarium infrascriptum fieri unum et plura publica instrumenta (kk) ad postulacionem omnium et singulorum quorum interest et poterit interesse.
(S.T.) Et ego Stibiotus Stibius, publicus imperiali auctoritate notarius et cancellarius prefacti domini marchionis, omnibus et singulis suprascriptis vocatus et rogatus interfui et sic scripsi signumque (ll) meum consuetum apposui in testimonium omnium premissorum.

(S.T.) Ego Felixius de Garibaldo, quondam Leonardi, imperiali auctoritate notarius et prefati domini .. archiepiscopi Ianuen(sis) scriba, suprascriptum originale dicti instrumenti continent(is) suprascripte sententie late per dictum dominum Iohannem, marchionem et arbitrum predictum, et scripti manu dicti Stibioti Stibii notarii, im pergameno scripti, non abrasi, non viciati, non canzelati nec in aliqua sui parte suspecti, ut prima facie apparebat, manu mea propria scripsi et exemplavi, de mandato et auctoritate reverendi in Christo patris et domini, domini Guidonis, permissione divina archiepiscopi Ianuen(sis), ad instanciam et requisicionem Luchini de Cornilia notarii, civis Ian(ue), sindici et procuratoris magnifici domini Simonis Bucanigre, Dei gracia ducis Ianuen(sium), imperialis vicarii et admirati generalis etc. et comunis Ianue, et predictum instrumentum ut supra scripsi et exemplavi, nichil per me addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum nisi forte littera, titulo, silaba vel poncto extensionis seu abreviacionis causa et presens exemplum cum dicto originali im presencia prefati reverendi patris, domini .. archiepiscopi Ianuen(sis) et de eius mandato, una cum infrascriptis Anthonio, Michaele et Ricobono notariis, vidi, legi, correxi et diligenter ac fideliter de verbo ad verbum ascultavi et quia utrumque concordare inveni, in testimonium premissorum, de mandato dicti domini .. archiepiscopi, ad instanciam dicti Luchini, dictis nominibus, me subscripsi. Qui prefatus dominus .. archiepiscopus, visso dicto instrumento et presenti exemplo et audito et cognito quod bene invicem se concordant, huic exemplo, causa plene cognita, presertim cum dictus Luchinus, dictis nominibus, ex certis causis eidem domino .. archiepiscopo expositis, notoriis et manifestis quarum aliq(ue) apparent ex tenore dicti instrumenti, opportet dictum instrumentum originale pen(es) comune Ian(ue) retinere que periculo perdicionis subiacerent si ipsum aliis tradderet per mare et terram, suam auctoritatem interposuit pariter et decretum in quantum de iure potuit, laudans, statuens, decernens et pronuncians presenti exemplo ubique illam vim, fidem et firmitatem adhiberi debere que adhiberetur originali et auctentico dicti instrumenti ipsumque presens exemplum eandem vim et idem robur obtinere et obtineri debere quam et quod obtinerent (mm) dictum originale (nn) instrumentum, mandans eciam prefatus dominus .. archiepiscopus, ad maiorem roboris firmitatem premissorum et evidentius testimonium predictorum, presens publicum instrumentum exemplacionis et registracionis dicti instrumenti sigilli pont(ificalis) sui appens(ione) muniri, precipiens infrascriptis Anthonio, Michaeli et Ricobono ut huic se subscribere debeant in testimonium premissorum. Et predicta facta sunt ad instanciam et requisicionem dicti Luchini dictis nominibus superius nominati, petentis et requirentis dictum instrumentum exemplari et registrari et predicta fieri ut supra, eo quod timet de perdicione seu amissione dicti instrumenti et originalis eiusdem. Actum Ianue, in palacio archiepiscopali Ian(uensi) de Sancto Silvestro, in camera dicti domini .. archiepiscopi, anno a nativitate Domini M°CCC° sexagessimo secundo, indic(ione) XV secundum cursum Romane curie, die XXVII mensis iulii, paulo post vesperas, presentibus testibus reverendis in Christo patribus, dominis fratribus Manfredo, Dei gracia Chien(si) episcopo, Lanfrancho abbate monasterii Sancti Syri Ian(uensis), dominis Maurino de Flischo, canonico Ianuen(si), presbiteris Iacobo Gosardi et Iohanne de Godiliasco, cap(pellan)is dicti domini .. archiepiscopi, ac sapientibus viris, dominis Iohanne de Auria, Cacinimicho Spinula, Thedixio de Flisco, Ricardo de Pessina et Bartholomeo de Iacopo, iuris peritis, nec non et nobilibus viris, dominis Raphaele de Flischo, palatino et Lavan(ie) comite, Petro de Luna, comite palatino, Nicolao de Goano et Bartholomeo de Facio, civibus Ian(ue) ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
(S.T.) Ego Anthonius Bonus, autoritate imperiali notarius et comunis Ian(ue) cancellarius, supradictum exemplum, sumtum et relevatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sententie et pronunciacionis late per supradictum illustrem principem (oo), dominum marchionem et scripte in pergameno manu supradicti Stibioti Stibii, publici imperiali autoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento contentis, a me visso, non viciato, non canzelato nec aliqua sui parte suspecto, set prorsus omni suspicione carente, cum autentico predicto unaa cum supradicto Felixio notario et infrascriptis Micaele Bonaventura et Ricobono de Bozolo notariis publicis, in presencia supradicti domini archiepiscopi, vidi, legi et fideliter ascultavi et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini archiepiscopi mandato, in testimonium predictorum me subscripsi et signum meum instrumentorum consuetum apposui.
(S.T.) Ego Michael Bonaventura, sacri Imperii notarius, supradictum exemplum, sumptum et relevatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab auctentico instrumento sententie sive pronunciacionis late per supradictum dominum marchionem et scripte im pergameno manu supradicti Stibioti Stibii, publici imperiali autoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento sentencie contentis, a me visso, non abolito, non viciato, non canzelato nec in aliqua sui parte suspecto, set omni prorsus suspicione carente, vidi, legi et fideliter ac diligenter ascultavi cum dicto auctentico instrumento sententie predicte, unaa cum supradictis Felixio et Anthonio Bono et infrascripto Ricobono de Bozolo, notariis publicis, in presencia supradicti domini archiepiscopi Ianuen(sis) et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini archiepiscopi mandato in testimonium predictorum omnium me subscripsi et signum meum instrumentorum apposui consuetum.
(S.T.) Ego Ricobonus de Bozolo, imperiali auctoritate notarius, supradictum exemplum, sumptum, relevatum et exemplatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sentencie arbitralis sive pronunciacionis late per supradictum dominum marchionem et scripto manu supradicti Stibioti Stibii, publici imperiali auctoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento sentencie contentis, a me viso, non viciato, non cancellato, non abolito nec in aliqua sui parte suspecto, set omni prorsus vicio et suspicione carente, vidi, legi et diligenter ac fideliter ascultavi cum dicto autentico sentencie predicte, unaa cum supradictis Felixio, Anthonio Bono et Micaele Bonaventura, notariis publicis, in presencia supradicti domini .. archiepiscopi Ianuensium, et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini .. archiepiscopi mandato in testimonium predictorum me subscripsi et signum meum instrumentorum apposui consuetum.

(S. P. D)

(a) amem in B'

(b) amicalis in B'

(c) viri om. B'

(d) parte altera in B'

(e) In B segue depennato per nos

(f) instrumento in C

(g) Iasperti: -s- in sopralinea in B'

(h) procuratoris in C

(i) procure dicti domini in C

(j) iuris periti om. C

(k) et pronunciacione om. B'

(l) in B' segue espunto per nos lata

(m) dominis: in sopralinea in B

(n) Perilionibus predictus debeat: in B'

(o) in B segue depennato d

(p) in B' segue depennato per dictum

(q) Francischum: in sopralinea in B'

(r) leggles in B'

(s) ipsorum in C

(t) alia in B', C

(u) et in B'

(v) ordinata fuerunt in: in B'

(w) tele in B'

(x) mei in B'

(y) infirmo in B

(z) Conroni in B

(aa) lata dicta die: in B'

(bb) tenemur in B'

(cc) arbitramentamur, arbitramur et: in B'

(dd) et om. B'

(ee) capituli dicti tractati in B'

(ff) arbitramur in C

(gg) et in B'

(hh) via om. B'

(ii) in B segue depennato et

(jj) Castelacio in C

(kk) instrumenta publica in C

(ll) signiq in B'

(mm) obtinerent: così B

(nn) in B corretto su originales

(oo) in B principem in calce alla sottoscrizione con segno di richiamo

Nel nome del Signore, amen. Questa è la copia ovvero la registrazione di un pubblico instrumento scritto per mano di Stibioto Stibio, notaio e cancelliere dell'illustrissimo principe signor Giovanni, per grazia di Dio marchese di Monferrato, vicario imperiale etc., 1360, indizione tredicesima, 21 giugno, contenente la sentenza proferita dal suddetto signor .. marchese come arbitro, mediatore e amichevole compositore eletto di comune accordo dal serenissimo sovrano signor Pietro, per grazia di Dio re d'Aragona, Valenza e Maiorca, Sardegna e Corsica e conte di Barcellona, Rossiglione e Cerdana ovvero dal rappresentante e procuratore del suddetto signor .. re, da una parte, e dal magnifico signore Simone Boccanegra, per grazia di Dio doge dei genovesi, ovvero dal rappresentante e procuratore del detto signor .. doge e del comune di Genova, dall'altra, registrato e copiato nella curia arcivescovile di Genova da Felisio de Garibaldo, notaio sottoscritto e scriba del reverendo padre signor .. arcivescovo di Genova, per mandato del reverendo in Cristo padre e signor Guido, per volontà divina arcivescovo di Genova suddetto, ad istanza e a richiesta di Luchino di Corniglia, cittadino genovese, rappresentante e procuratore del suddetto magnifico signore Simone Boccanegra, doge dei genovesi e del comune di Genova, e di questo originale di sentenza, pronunziata dal detto signor marchese e scritta per mano del detto notaio Stibioto Stibio, 1360, indizione tredicesima, 21 giugno, segue il tenore come di seguito riferito:

<Segue il testo della sentenza del 21 giugno 1360>

(Segno del notaio) Io Felisio de Garibaldo del fu Leonardo, notaio per autorità imperiale e scriba del suddetto signor .. arcivescovo genovese, di mia propria mano ho scritto ed esemplato il soprascritto originale del detto instrumento contenente la suddetta sentenza proferita dal signor Giovanni, marchese e arbitro suddetto, e scritto per mano del detto notaio Stibioto Stibio, redatto su pergamena, non abraso, non viziato, non cancellato, né sospetto in qualche parte come a prima vista poteva apparire, su mandato e per autorità del reverendo in Cristo padre e signore, signor Guido, per volere di Dio arcivescovo di Genova, ad istanza e richiesta del notaio Luchino di Corniglia, cittadino genovese, rappresentante e procuratore del magnifico signore Simone Boccanegra, per grazia di Dio doge dei genovesi, vicario imperiale e ammiraglio generale etc. e del comune di Genova, e ho scritto e copiato il suddetto instrumento come sopra, senza aggiungere o togliere qualcosa che muti il senso o varii il contenuto, se non una lettera, un titolo, una sillaba a motivo di scioglimento o di abbreviazione, e alla presenza del suddetto reverendo padre signor .. arcivescovo di Genova e per suo mandato ho visto, letto, corretto e diligentemente e fedelmente ascoltato parola per parola la presente copia con il detto originale, insieme con i sottoscritti notai Antonio, Michele e Riccobono e, poichè ho riscontrato che entrambi concordano, mi sono sottoscritto a testimonianza di quanto sopra, per mandato del signor .. arcivescovo, a richiesta del predetto Luchino, in rappresentanza dei suddetti. Il quale suddetto signor .. arcivescovo, visto l'originale e la presente copia e udito e ascoltato che ambedue concordano perfettamente, conosciuta appieno la causa, soprattutto perché il detto Luchino, in rappresentanza dei suddetti, per certi motivi esposti e noti al suddetto signor .. arcivescovo, taluni dei quali emergono dal tenore del detto instrumento, è opportuno che il detto originale sia conservato presso il comune di Genova, che sarebbe soggetto a pericolo di smarrimento se lo stesso fosse consegnato ad altri per mare e per terra, interpose parimenti la propria autorità e il decreto per quanto ha potuto secondo il diritto, decretando, stabilendo, decidendo e pronunziando che si debba attribuire ovunque alla presente copia stessa quella forza, garanzia e fermezza che si attribuirebbe all'originale e autentico del detto documento e che la presente copia ottenga e debba ottenere la stessa forza e lo stesso vigore che si attribuirebbe all'originale, ordinando anche il suddetto signor .. arcivescovo, a maggior fermezza delle cose suddette e a più evidente testimonianza delle cose predette, che la presente copia e registrazione del detto originale sia corroborato attraverso l'apposizione del suo sigillo pontificale, ordinando ai sottoscritti Antonio, Michele e Riccobono di sottoscriversi a testimonianza di quanto sopra. E quanto sopra è stato fatto a richiesta e per volere del detto Luchino, in rappresentanza dei suddetti il quale chiede ed esige che questa copia sia esemplata e registrata e tutto sia fatto come sopra, perché si teme la perdita o lo smarrimento del detto documento e del relativo originale. Fatto a Genova, nel palazzo arcivescovile genovese di San Silvestro, nella camera del detto signor .. arcivescovo, nell'anno della natività del Signore 1362, indizione quindicesima secondo il computo della curia romana, 27 luglio, poco dopo i vespri, alla presenza dei testimoni i reverendi in Cristo padri, signori fratelli Manfredo, per grazia di Dio vescovo di Chio, Leonardo, abate del monastero genovese di San Siro, i signori Maurino Fieschi, canonico genovese, i preti Iacopo Gosardi e Giovanni di Godiasco, cappellani del detto signor .. arcivescovo e i sapienti signori Giovanni Doria, Cacciamenico Spinola, Tedisio Fieschi, Riccardo de Pessina e Bartolomeo de Iacopo, giurisperiti, e inoltre i nobili, signori Raffaele Fieschi, conte palatino e di Lavagna, Pietro de Luna, conte palatino, Nicolò de Goano e Bartolomeo Facio, cittadini genovesi, invitati e chiamati in particolare per le predette procedure.
(Segno del notaio) Io Antonio Bono, notaio per autorità imperiale e cancelliere del comune di Genova, ho visto, letto ed fedelmente ascoltato con l'autentico originale della sentenza predetta la sopraddetta copia, copiata e riportata dal suddetto notaio Felisio de Garibaldo dall'originale autentico della sentenza e della notificazione pronunciata dal suddetto illustre principe signor marchese e scritta su pergamena per mano del suddetto Stibioto Stibio, notaio pubblico per autorità imperiale, nell'anno e nel giorno indicati nel suddetto originale, da me visto non viziato, cancellato né in alcuna sua parte sospetto, ma anzi privo di qualsiasi sospetto con il suddetto originale, insieme con il suddetto notaio Felisio e i sottoscritti notai pubblici Michele Bonaventura e Riccobono de Bozolo, alla presenza del sopraddetto signor arcivescovo, e poiché ho riscontrato che ambedue concordano, per mandato dello stesso signor arcivescovo, a testimonianza di quanto sopra ho sottoscritto e apposto il mio signum consueto degli instrumenti.

(Segno del notaio) Io Michele Bonaventura, notaio del sacro impero, ho visto, letto e fedelmente e diligentemente ascoltato con l'autentico originale della sentenza predetta la sopraddetta copia estratta e riportata dal suddetto notaio Felisio de Garibaldo dall' originale autentico della sentenza e della notificazione pronunciata e dal suddetto signor marchese e scritta su pergamena dal suddetto Stibioto Stibio pubblico notaio per autorità imperiale, nell'anno e nel giorno contenuti nel detto originale della sentenza, da me visto, non cancellato, non viziato né in alcuna sua parte sospetto, ma anzi privo di qualsiasi sospetto, insieme con i suddetti Felisio e Antonio Bono e il sottoscritto Riccobono de Bozolo, notai pubblici, alla presenza del suddetto signor arcivescovo di Genova, e poiché ho riscontrato che ambedue concordano, per mandato dello stesso signor arcivescovo a testimonianza di tutto quanto sopra ho sottoscritto e apposto il mio signum consueto degli instrumenti.
(Segno del notaio) Io Riccobono de Bozolo, notaio per autorità imperiale, ho visto, letto e diligentemente e fedelmente ascoltato con l'autentico della sentenza predetta la sopraddetta copia, estratta, riportata ed esemplata dal suddetto notaio Felisio de Garibaldo dall'originale autentico della sentenza arbitrale ovvero la notificazione pronunciata del sopraddetto signor marchese e scritta per mano del suddetto Stibioto Stibio, notaio pubblico per autorità imperiale, nell'anno e nel giorno contenuti nel detto originale della sentenza, da me visto, non viziato, né cancellato, né in alcuna sua parte sospetto, ma anzi privo di ogni vizio e sospetto, insieme con i suddetti notai pubblici Felisio, Antonio Bono e Michele Bonaventura, alla presenza del suddetto signor .. arcivescovo genovese di Genova, e poiché ho constatato che ambedue concordano, per mandato dello stesso signor .. arcivescovo, a testimonianza di quanto sopra ho sottoscritto e apposto il mio signum consueto degli instrumenti di autenticazione.

(Sigillo pendente deperdito)