Visualizzazione: predefinita | testo - traduzione | testo - commento

Mandato comunale per la produzione di copia di sentenza

1213 febbraio 10, Milano, in palacio novo comunis Mediolani intus cameram consulum iustitie civitatis

Su istanza di Amedeo Cotta procuratore del Monastero Maggiore, Ugo de Castegnianega dinnanzi ai consoli di giustizia del comune di Milano dichiara di avere personalmente scritto l'imbreviatura di una sentenza in data 13 dicembre 1183 e ciò nella qualità da lui allora rivestita di scriba e ufficiale dei consoli di giustizia di Milano. Segue inserto il tenore della imbreviatura, datata 1183 dicembre 13, <Milano>: Riprando giudice console di Milano emette sentenza nella lite vertente tra Suzo de Canturio e suo figlio Amizo da una parte e il Monastero Maggiore di Milano dall'altra riguardo al diritto di investitura di alcuni terreni nel luogo e nel territorio di Arosio.

Originale (A), Archivio di Stato di Milano, Pergamene, Monastero Maggiore, sec. XII, n. 97. Copia del sec. XVIII fine, Biblioteca Braidense, A E. XV. 16, p. 326 (b).

Ed.: Gli atti del comune di Milano fino all'anno 1216, a cura di C. MANARESI, Milano 1919, p. 486, n. 366, e, per la sentenza inserta, p. 207 s., n. 141

Testo

(ST) In nomine Domini. Anno dominice incarnationis milleximo ducenteximo tertiodecimo, die dominico, decimo die mensis februarii, indictione prima, in palacio novo (a) comunis Mediolani, intus cameram consulum iustitie civitatis. In presentia Rainerii Cotte, Traversi Valiani, Petri Manere, Arnoldi de Sancto Ambrosio et aliorum plurium testium, cum Amedeus Cotta civitatis Mediolani, sindicus domine abbatisse Monasterii Maioris ipsius civitatis nomine illius monasterii venisset coram Andrioto de la Cruce, Norando de Pusterla, Iohane Codevilano de Surixina, Domafolo Toppo atque Duiranto de Marliano consulibus iustitie Mediolani et ab eis nomine ipsius monasterii imploraret ut ipsi consules ex offitio suo inquirerent ab Ugone de Castegnianega, qui ibi erat presens, si quamdam inbreviaturam cuiusdam sententie cuius tenor inferius scriptus est fecerat, et si manu sua propria ipsam scripserat, et si quando eam scripsit erat scriba et offitialis consulum iustitie Mediolani pro faciendis sententiis et aliis publicis scripturis et si eam propter offitium quod tunc habebat fecit et scripsit, prefatus vero Ugo ibidem incontinenti coram suprascriptis consulibus et testibus, visa illa inbreviatura, ad postulationem dicti Amedei dixit et protestatus fuit se illam inbreviaturam fecisse et ipsam sua propria manu scripsisse et se tunc temporis, quando erat officialis consulum iustitie pro faciendis sententiis et aliis publicis scripturis, ipsam inbreviaturam scripsisse et propter offitium quod tunc habebat eam fecisse et scripsisse, cuius inbreviature tenor talis est:

Die martis, tercio decimo die mensis decembris. Sententiam protulit Heriprandus iudex consul Mediolani de lite que vertebatur inter Suzonem qui dicitur de Canturio et Amizonem filium eius emancipatum, et ex altera parte dominam Ceciliam abbatissam monasterii Sancti Mauricii quod dicitur Maius per suum procuratorem Prottum eiusdem monesterii conversum. Lis talis erat. Postulabant ipsi pater et fìlius quatinus iamdicta abbatissa non inpediat eos libere investire omnes illas terras suas reiacentes in loco Aroxio et eius territorio quas tenent et laborant Trusso de Castenedo, et Maragalia et nepotes, Frumentus, Cicer, Nazarius Rusticonus, Ardericus Liprandi, Nazarius de Monte, Aroxius de Monte, Granetus frater eius, Poregianus, Iohanes de Cremenago, Lopaninus, Martinus Ysembardi, Petrus frater eius, Savorita Pallota, Ambrosius Guifredi, Vivianus de Buscho, Iohanonus de Buscho, Arnaldus de Coliate, Brunus de Carrobiolo, Anrichus de Cantono, Protaxolus et frater eius, Iohanes de Carrobiolo, Grossellus et Mainfredus de Carrobiolo, Anricus de Cantono, Anselmus de Buscho, Petrus de Buscho et filii, Trusso de Buscho et frater eius, Lafrancus Bottus, Bellixia Porrata et filii, Ardericus Cabalerius et filii, Ambrosius de Colliate et filii, Landulfus Gualdrade, Petrus frater eius, Iohanes Gareci, Iohanes Benedicti, Petrus Garerci, Stephanus de Curtina, Montenarius de Cantono et frater, Dominicus de Poma, Otto Benedicti, et terram Benedicti, et terram illam quam Sozo laborat ad suam manum, et quam datam habet hominibus de Glussiano ad laborandum, et terram de Martinello et sedimen Calzagrisie, allegantes investituram et dominium iamdictarum omnium terrarum ad se pertinere et eas longis retro temporibus se suosque antecessores solos investire solere; unde et super dominio et investituris ipsarum terrarum plura instrumenta acquisicionum et quoddam pacti et multos testes produxere. E contra, iamdicta abbatissa prefatarum terrarum investituram non ad ipsos patrem et filium, set pocius ad ipsum monasterium pertinere affirmans, cum districtum ipsius loci ad monasterium suum pertineat, gastaldiones eiusdem monesterii iamdictas terras investivisse et idcirco se eas investire debere proponebat; quare super hoc testes multum adversam partem adiuvantes necnon et instrumenta induxit. His ita auditis, testibus quoque utriusque partis coram consulibus preteriti consulatus publice perlectis, tunc ipse Heriprandus ut investitura prescriptarum omnium terrarum ad ipsos Suzonem et Amizonem filium eius solomodo pertineat pronuntiavit, et ut de cetero ipsos patrem et filium investituram suprascriptarum omnium terrarum habere et detinere permitat, eamdem abbatissam et Protum procuratorem eius, nomine ipsius monasterii, eisdem patri et filio similiter condempnavit. Cum autem ipsa abbatissa, per suprascriptum procuratorem suum, ex parte ipsius monasterii, postularet quatinus idem Suzo pro masaritio quod fuit Nazarii Giroldi, quod ad suam manum laborat, singulis annis daret ei covam unam siliginis et mannam unam panici et pullum et ovum, et segare fatiat hominem unum in pratum do<m>nicum quando primo segatur, et in secunda segatura faciat similiter unum hominem ibi rastelare per diem unum, et vendemiare similiter hominen unum in die uno, et det starium unum frumenti ad mensuram ipsius loci in Natale Domini, et insuper prestet quadragesimale et carrezium unum si boves haberet, et easdem prestationes faceret pro massaritio quod fuit patris Calzagrisie, et easdem similiter faceret pro massaricio quod fuit Stephani de Curtina que ad suam manum similiter tenebat, allegans iamdictos rusticos et earum terrarum cultores, cum ipsas collerent, iamdictas conditiones eidem monesterio facere consuevisse et de iure omnem possidentem eas facere teneri, quoniam in ipsis terris et super eis sunt et esse censentur; et ipse Sozo se ad prestationum ipsarum conditionum non teneri diceret, quia ipse condiciones in ipsis terris aut super ipsis non sunt vel esse censentur, cum iure solo modo districti quod monasterium in eo loco habet amiscera et condiciones ei prestantur, quod idcirco credi debere proponeret, quoniam si in ipsis aut super ipsis terris forent, ab omni possessore etiam nobili et cive Mediolani sicut ipse est ei prestarentur, nec crescerent si unus pluribus heredibus relictis qui unam solam facerent conditionem moreretur, set nec diminuerentur si duo ex tribus fratribus divisis qui tres conditiones facerent decederet, successione ad unum superstitem devoluta, quod ex consuetudine ipsius loci et fere totius Mediolani regionis liquidum fore allegaret, et adversa pars ea non infitiaretur, et super his plura instrumenta sententiarum consulum Mediolani in simili causa prolatarum hostendisset, tunc idem Heriprandus, presumens iamdictas condiciones vel aliquam earum non in ipsis terris aut super ipsis esse vel censeri fore, prefatum Suzonem a petticione iamdicte abbatisse et procuratoris eius, quam nomine ipsius monasteri de predicto Suzone faciebat petendo iamdictas condiciones seu prestaciones quia ipsa tria massaricia ad suam manum laborabat, sepedictum Sozonem absolvit. Actum est hoc anno dominice incarnationis milleximo centesimo octuagesimo tercio, suprascripto die, indictione secunda.

(S) Ego Durantus de Marliana iudex et consul interfui et subscripsi.
(S) Ego Domafolus Toppus consul et iudex interfui et subscripscripsi.

(ST) Ego Boniohanes cognomine Magiatus notarius sacri palatii ac publicus offitialis consulum iustitie iussu suprascriptorum consulum scripsi.

(a) segue novo erroneamente ripetuto e non cassato

Traduzione

(Segno del notaio) Nel nome del Signore. Nell'anno della incarnazione del Signore 1213, domenica 10 febbraio, indizione prima. Nel palazzo nuovo del comune di Milano, dentro la sede d'ufficio dei consoli di giustizia della città, alla presenza di Rainerio Cotta, Traverso Valiani, Pietro Manera, Arnoldo di Sant'Ambrogio e di molti altri testimoni. Essendo comparso Amedeo Cotta della città di Milano, procuratore della badessa del Monastero Maggiore di detta città, a nome di quel monastero di fronte ai consoli di giustizia del comune di Milano Andreotto della Croce, Norando de Pusterla, Giovanni Codevillano da Soresina, Domafolo Toppo e Durante de Marliano, per richiedere ai detti consoli che, nell'ambito delle loro funzioni, interrogassero Ugo de Castagnianega, lì presente, se proprio lui avesse fatto una certa imbreviatura concernente una sentenza il cui tenore si trova scritto più sotto, e se l'avesse scritta di sua propria mano, e se, nel momento in cui l'aveva scritta, fosse scriba e officiale dei consoli di giustizia del comune di Milano con l'incarico della redazione delle sentenze e degli altri atti pubblici, e se avesse redatto quella imbreviatura nell'esercizio delle funzioni che allora esercitava, il detto Ugo immediatamente e solennemente, dopo aver preso visione della imbreviatura, affermò su richiesta del detto Amedeo e alla presenza dei soprascritti consoli e testimoni, di averla personalmente eseguita, di averla scritta di propria mano, di aver fatto tale imbreviatura nel periodo in cui era scriba e officiale dei consoli di giustizia del comune di Milano con l'incarico della redazione delle sentenze e altri atti pubblici e, infine, di averla fatta e scritta nell'esercizio delle funzioni che allora esercitava. Il tenore della imbreviatura in questione è il seguente:

<Segue il tenore della sentenza 1183 dicembre 13, MANARESI, Gli atti, p. 207 s., n. 141>

(Segno speciale) Io Durante de Marliana giudice e console fui presente e sottoscrissi.
(Segno speciale) Io Domafolo Toppo console e giudice fui presente e sottoscrissi.

(Segno del notaio) Io Bongiovanni Magiato notaio del aacro Palazzo e pubblico officiale dei consoli di giustizia per ordine dei soprascritti consoli scrissi.

Commento

La produzione, su richiesta della badessa del Monastero Maggiore di Milano, di un documento tratto da un protocollo del notaio Ugo de Castagnianega, autore di molti atti e sentenze consolari come scriba et officialis del comune di Milano fra il 1174 e il 1207, segue una via proceduralmente complessa, che mette in evidenza la ricerca di un equilibrio fra la prassi notarile e l'esigenza di continuità del controllo del comune sugli atti dei notai in funzione di officiali comunali: ciò nell'ambito del più generale problema della gestione dei protocolli notarili, e delle procedure di produzione di originali e copie in documenti sciolti.

Il documento si presenta come il verbale di un procedimento giudiziario, una inquisitio, svolta su specifica richiesta del procuratore della badessa del Monastero Maggiore di Milano rivolta ai consoli di giustizia del comune, al fine di accertare:

1) si quamdam inbreviaturam cuiusdam sententie cuius tenor inferius scriptus est fecerat
2) si manu sua propria ipsam scripserat
3) si quando eam scripsit erat scriba et offitialis consulum iustitie Mediolani pro faciendis sententiis et aliis publicis scripturis
4) si eam propter offitium quod tunc habebat fecit et scripsit

La risposta di Ugo è immediata e puntuale: "visa illa inbreviatura", egli dichiara solennemente 1) se illam inbreviaturam fecisse; 2) ipsam sua propria manu scripsisse; 3) se tunc temporis, quando erat officialis consulum iustitie pro faciendis sententiis et aliis publicis scripturis, ipsam inbreviaturam scripsisse; 4) propter offitium quod tunc habebat eam fecisse et scripsisse.
La verbalizzazione si trasforma a questo punto nella trascrizione della imbreviatura, che diviene così, dal punto di vista documentario, una copia autentica dotata del prestigio derivante dalle formalità del pubblico procedimento giudiziario.

Nella raffinata progressione di domande puntualmente confermate dal notaio si individua sia la normale procedura, che permette attraverso la recognitio litterarum, di stabilire in sede giudiziaria l'appartenenza di un atto notarile ad un determinato rogatario, e dunque la sua autenticità; sia il fatto che tale documento, trattandosi di una sentenza consolare, evidentemente non risulta essere nella disponibilità diretta del notaio, che non è più, nel 1213, un officiale del comune (FISSORE, Alle origini del documento comunale, p. 107 s.). È chiaro che questo documento ci pone in un'area di intersezione fra prassi notarile e procedure di controllo e gestione comunale.

Nell'ambito della prassi notarile, il rogatario di un'imbreviatura ha un obbligo diretto di redazione in mundum nei confronti delle parti e degli aventi causa che ne facciano domanda. La sentenza era stata emessa nel 1183 a sfavore della badessa; ora, nel 1213 il procuratore della badessa (la stessa o un'altra successiva), si presenta ai consoli di giustizia nell'intento di ottenere garanzia sulla validità di quella sentenza. Il documento del 1213 non ci dice se il monastero disponesse o meno di un esemplare di quella sentenza. Certo è che alla inquisitio sulla validità di essa segue, come annunziato, copia autentica di essa inserta nel tenor dell'atto consolare.

Le scarne frasi del verbale possono far pensare sia alla esistenza di registri di atti comunali conservati presso il palazzo comunale, e dunque anche materialmente separati dal rogatario, sia (sulla base dei noti esempi genovesi dei protocolli di Giovanni Scriba, cfr. COSTAMAGNA, Il notaio a Genova, p. 128 ss.) alla commistione in un unico registro di atti per privati e atti per il comune, dunque ancora in possesso di Ugo de Castagnianega. Comunque sia, la sentenza del 1183, per essere inserta nel tenor dell'atto consolare, viene fatta passare attraverso le formalità giudiziarie, con una rimarchevole capacità di riflessione teorica e di sistemazione formale dei termini del problema istituzionale e documentario (si noti in particolare la doppia definizione, solo apparentemente pleonastica, con cui lo status funzionariale di Ugo è definito non solo con la titolatura della carica, ma anche con la definizione pratica del suo compito precipuo: nel ruolo di scriba consulum iustitie, egli è incaricato "pro faciendis sententiis et aliis publicis scripturis"). I primi due quesiti identificano il momento, tradizionale in ambito notarile, della redazione e dell'identificazione del responsabile, nel quadro della definizione del valore autenticatorio del documento come risultato dell'autografia del notaio. I due punti successivi identificano il ruolo e la funzione, precipuamente funzionariale, svolta nel momento della redazione dal rogatario in qualità di scriba et officialis comunis Mediolani: l'insieme dei due livelli di qualificazione garantisce il massimo di validità autenticatoria ad una procedura che dell'inquisitio costituisce la cornice per la produzione di una copia autentica di imbreviatura. Questo passaggio attraverso il filtro del giudice comunale (o vescovile) diviene un uso diffuso nelle prassi seguite dai notai per l'estrazione di un mundum o di una copia autentica non solo per gli atti comunali, ma anche per gli instrumenta per privati, fino alla definitiva canonizzazione attraverso la manualistica bolognese e rolandiniana in particolare.

Osserveremo in ultimo come la sottigliezza dell'analisi e della definizione dei momenti costitutivi dell'atto siano tali da farci pensare che ci troviamo di fronte a procedure non ancora entrate in una vera routine burocratica. A conferma di ciò, possiamo segnalare l'incertezza di fondo nella scelta del percorso che porta alla produzione del mundum. Pur in presenza del notaio redattore della sentenza, non si richiede il suo intervento diretto, a causa evidentemente della mancanza, in quel momento, di un suo ruolo funzionariale; nello stesso tempo, non si dà mandato - con l'automatismo che sarebbe proprio di percorsi burocratici definiti - al suo successore e redattore e dell'inquisitio e della copia dell'imbreviatura, ("Boniohanes cognomine Magiatus notarius sacri palatii ac publicus offitialis consulum iustitie"), di operare l'estrazione di un vero e proprio mundum derivandolo dalla imbreviatura del predecessore. Vale la pena di osservare che il tenore della imbreviatura in questione risulta elaborata con un alto tasso di precisione e completezza anche formale, che fa supporre che si tratti di una redazione definitiva già in quello che potrebbe essere però ancora un protocollo "misto" del notaio Ugo, in cui siano presenti sia atti per privati sia, per il periodo delimitato delle sue funzioni di officialato, quelle degli atti giudiziari. Ciò renderebbe ancor più comprensibili le incertezze procedurali che sopra si sono segnalate.

Bibliografia

G. COSTAMAGNA, Il notaio a Genova tra prestigio e potere, Roma 1970 (Consiglio nazionale del notariato, I).

G. G. FISSORE, Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione, in Civiltà comunale: libro, scrittura, documento, Atti del Convegno della Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1988 (="Atti della Società Ligure di Storia Patria", n.s., 29/2, 1989), pp. 99-128 [Disponibile anche on line: Scrineum - Biblioteca, http://scrineum.unipv.it/biblioteca/biblioteca-fissore.html].

Edizione, traduzione, commento: Gian Giacomo Fissore

Revisione redazionale e codifica: Gianmarco De Angelis