Boncompagnus 3.17 
Table of Contents -- Previous title -- Next title-- Tituli 
Incipits -- Siglorum conspectus

|3.17 DE RESPONSIONIBUS IUDICUM DELEGATORUM

|3.17.1 De illis, qui respondent antequam causa commissa terminetur, pro eo quod litigantes desistunt.

[1] "Quamquam sumus inscientes et canonici iuris ignari, sedis tamen apostolice iugum suave nobis videtur et onus ad ferrendum leve."
 | [52v]  A  [35va][28vb] P        | [35vb] S     tamen om. P      nobis] vobis P
[2] "Vestra siquidem sanctitas nobis iniunxit, ut causam, que inter .P. Calleritanum electum ex una parte et decanum et quosdam canonicos ex alia vertebatur super facto archiepiscopalis electionis, audiremus et fine deberemus canonico terminare."
.P.] .R. P       Calertranum P
[3] "Nos autem apostolicum mandatum prosequi cupientes utramque partem ante nostram presentiam convocavimus, et in tantum fuit in causa processum, quod lix est ordine iudiciario contestata. Demum utraque pars nec venit nec responsalem transmisit ad terminum constitutum. Cum vero postmodum actorem et reum propensius citaremus, ita respondebant acsi numquam nobis causa commissa fuisset."
autem om. P      in tantum] tantum?/tamen? P          lis] lix P      nec] non P       actorem] auctorem P        nobis] vobis P
[4] "Hec autem ideo sanctitati vestre duximus referenda, ne in prosecutione mandati apostolici esse desides videamur." |
duximus] diximus P          videamur | [53r]  A  [29ra] P

3.17.2 De illis, qui deferunt appellationi, cum in commissionibus non fit mentio de appellatione.

[1] "Causam, que vertitur inter cenobium de Franeto1 et hospitale de Larola super facto acqueductus, nobis vestra sanctitas audiendam commisit."
Farneto P       nobis] vobis P
1Pharneto

[2] "Cum autem iam esset in tantum processum, quod lix contestari debebat, pars cenobii sedem apostolicam appellavit."

lix] lis P
[3] "Cui appellationi detulimus, sicut facere debebamus, quoniam littere ipse cum appellationis remedio fuerant impetrate."
detullimus P

3.17.3 De illis, qui deferunt appellationi, cum super accessorio appellatur.

[1] "Cum in causa, que vertitur inter canonicos Aretinos1 et abbatem Sancte Flore super facto abbatie, in qua de novo constituta ecclesia est cathedralis, iuxta mandatum vestrum procederemus et post contestationem litis et multas allegationes testes introduci deberent, pars abbatis fratres et speciales amicos ad testificandum inducere conabatur."
Flore] cum add. P        est ecclesia tr. P       litis om. P     multa P       testificande P
1 Arezzo

[2] "Unde, ne illos reciperemus, canonici sedem apostolicam appellarunt, allegantes quod non licebat abbati pugnare domesticis testimoniis."

[3] "Quare appellationi detulimus et utramque partem ad vestre sanctitatis pedes remittimus absolutam."

3.17.4 De illis, qui non deferunt appellationi, cum super| accessorio appellatur.

[1] "Vestre dominationis immensitas nobis causam matrimonii, que vertebatur inter ducem Burgundie et filiam comites de Sabadia, audiendam commisit et fine canonico terminandum."
rubr. super | [36ra] S        P
[2] "Unde, cum in tantum iam esset processum, quod utraque pars allegationibus et attestationibus renunciaverat, et nos de utriusque consensu proferre deberemus sententiam finitivam, allegavit dux, quod mater sua graviter egrotabat et recedere cogebatur. Et super hoc accessorio appellavit."
sententiam] sentiat P      et recedere] et om. P
[3] "Nos vero--tum quia sublatum erat in litteris commissionis appellationis remedium, tum quia frivolum, super quo appellabat, omnibus videbatur--de sapientum consilio partem ducis condempnavimus, adiudicantes quod illam retineat pro uxore sibique reddat in omnibus debitum maritale."
partem] parte P

3.17.5 De duobus iudicibus, quorum unus suspectus habetur, unde non fit in causa processus.

[1] "Controversiam, que vertitur inter .H. plebanum de Lindavia ex una parte et eiusdem ecclesie capitulum ex alia super electione ab ipso celebrata, sanctitas vestra nobis audiendam commisit et fine debito terminandum."
Controversiam] E prem. rubr. P          capitulum] .C. P         ipso] .C. add. P
[2] "Nos autem iuxta mandati vestri tenorem utramque partem ad nostram presentiam convocavimus et cum parati essemus in facto procedere, pars capituli firmiter asserebat, quod alter nostrum, prepositus videlicet Constantiensis, plebano est consanguinitatis proxima linea copulatus. Unde appellavit, quod in causa procedere minime deberemus."
ad] ante P      nostram rep. P       convocavimus] vocavimus P       capituli] .C. P       proxima consanguinitatis tr. P         procedere] pro eodem P
[3] "Quare a cause prosecutione destitimus, quia idem prepositus hoc inficiari nequibat."

3.17.6 De duobus iudicibus, quorum unus moritur ante litis contestationem.

[1] "A sedis apostolice sanctitate causa, que vertitur inter Perusinum et Urbevetanum episcopos super divisione diocesum, michi et episcopo Narniensi fuit sine remedio appellationis commissa."
A om. rubr. P      vertitur] vertebatur P       Parusinum P       Urbeventanum P
[2] "Cum autem ambo iuxta mandati vestri tenorem procedere parati essemus, condelegatum repentina febris invasit. Unde post triduum temporalis mortis legata persolvit."
sententiam] sentiat P      et recedere] et om. P
[3] "Ego vero solus in causa procedere non debeo, quia non continebatur in litteris, quod absque coniudice aliquid audire deberem."

[4] "Unde utramque partem ad sanctitatis vestre pedes remitto." |

remitto | [29rb] P

3.17.7 De iudicibus, quibus non sit iniunctum, ut sententiam ferant, sed allegationes et attestationes tenentur summo pontifici destinare.

[1] "Elapso iam unius anni spatio, vestra michi sanctitas causam audiendam commisit, que vertitur inter episcopum Tridentinum et eiusdem ecclesie capitulum super facto renuntiationis episcopatus, ex eo quod idem episcopus in renuntiatione ipsa dicebatur| emisisse votum et recipisse| habitum monachalem."
Tridentinum] tridem tamen P         capitulum] .C. P       diceba|tur [36rb] S                rece|pisse [53v]  A
[2] "Arduum erat negotium et prefati magnitudine atque difficultate itineris differendum. Demum licet cum labore non modico allegationes et attestationes utriusque partis audivi, quas iuxta mandati vestri tenorem vobis meo sigillo impressas transmitto."
mandati] mandatum P      impressas] impressa P

3.17.8 De inceptionibus pro simplicibus dictatoribus.

[1] Preterea simplices dictatores hanc inceptionem possunt facere generalem:

[2] "Placuit sanctitati vestre committere nobis causam, que vertitur"--si non est finita; si vero finita--"que vertebatur inter tales," positis nominibus litigantium, "super facto decimarum" vel "sepulture" vel "super facto electionis" et sic de ceteris controversiis. Et erit illa inceptio pro universis et singulis generalis.

[3] Vel aliter: "Sedis apostolice sanctitas, que ius canonicum et civile palmo concludit" vel "que ligandi et solvendi optinet potestatem" vel "que fremo rectitudinis excedentium protervitates compescit" vel "que cuilibet propria iura conservat" vel "que urbi et orbi presidet universo" vel "que litigantium controversias rectitudinis falce precidit, causam que vertebatur inter tales nobis audiendam commisit et fine debito terminandum." Et erit ista regula generalis, specificatis nominibus litigantium et causarum.

freno P     erectitudinis P       compessit P       urbi et] urbis P      inter tales om. P      ista] iam P        generalis] in add. P***
© Steven M. Wight, Los Angeles 1998
Scrineum © Università di Pavia 1999